Branch Accomplishments

The Raptor Conservation Group identified the N17 near Devon, between Johannesburg and Ermelo, as an area that is critical for owl conservation. The grain that fell from trucks transporting grain to silos, attract mice, which in return, attract many owls. Four types of owls (555 in two years) have been killed by cars in this 30km stretch of road. It was suggested to start an owl restaurant project to lure the owls away from the road. The conservation group of Springbok Branch accepted the challenge and undertook to coordinate this project.


That was ten years ago. The team at Springbok Branch expanded its owl conservation work and involved other interested members and the broader community. Subsequently, more owl conservation initiatives were launched in other provinces. In 2018, the University of Pretoria embarked on an owl research project with Springbok Branch.

 

NWK Retail Kopskietkompetisie in samewerking met Generaal de la Rey-tak

Die Generaal de la Rey-tak op Lichtenburg het op Saterdag, 26 Oktober 2019 die NWK Kopskietkompetisie vir die vyfde keer aangebied op die Dirk van Schalkwyk-skietbaan buite Lichtenburg. Hierdie unieke skietkompetisie is oor 200m geskiet op volgrootte kopteikens van ‘n blesbok, rooibok en springbok (drie skote per bok) waarop ‘n sirkelteiken getrek is met ‘n V5, 5, 3, 1 en -1  tellings - sien aangehegte foto’s. Die skuts kry een proefskoot (nie verpligtend nie) op die diamantteiken vir ‘n totaal van 10 skote (daarvan is nege skote tellers) in ses minute vir ‘n potensiële telling van 45 punte.

NWK Retail Head Shot Competition in collaboration with Gen De Le Rey Branch.

On 26 October 2019, the Generaal de la Rey Branch hosted the fifth NWK Head Shot Competition at the Dirk van Schalkwyk shooting range near Lichtenburg. For this competition, participants shoot at full-size targets of Blesbok, Impala and Springbok (three shots per target) at 200m. Each target has a circle marked with scores of V5, 5, 3, 1,and -1 (see photographs). Shottists get one trial shot (not compulsory) on the diamond target with a total of 10 shots (nine scoring shots) in six minutes with a potential score of 45 points.

Wilgerivier tak te Frankfort
Gestig op 10 Oktober 2012
70 ste tak van SA Jagters
Ledetal: 202 (Augustus 2019)

Wilgerivier tak: Dasklip skietbaan

 

Wilgerivier tak het die bestaande Dasklip skietbaan oor die afgelope 7 tot 8 jaar in ‘n pragtige fasiliteit ontwikkel vir gebruik deur hulle lede. Hierdie tak met net 200 lede het ‘n ongeveer R500 000.00 belê in die skietbaan – hierdie belegging is met verloop van tyd moontlik gemaak met takfondse, skenkings, borgskappe en vrywilligers se man ure. SA Jagters het ook ‘n skenking van R32 000 aan die tak gemaak om te help met die ontwikkeling - hierdie skenking vanaf SA Jagters is beskikbaar vir alle takke gekoppel aan sekere voorwaardes.

Wilgerivier Branch at Frankfort
Established on 10 October 2012
70th branch of SA Hunters
Membership: 202 (August 2019)

Wilgerivier Branch: Dasklip shooting range


During the past seven to eight years, Wilgerivier Branch developed the Dasklip shooting range into a functional and attractive facility for use by their members. This small branch with only 200 members invested about R500 000 to upgrade the shooting range. The money was raised over time through branch funds, donations, sponsorships and many voluntary man hours. SA Hunters also donated R32 000 towards the improvement of the shooting range – this donation is available to all SA Hunters branches under certain conditions.

Page 2 of 2