Wilgerivier tak te Frankfort
Gestig op 10 Oktober 2012
70 ste tak van SA Jagters
Ledetal: 202 (Augustus 2019)

Wilgerivier tak: Dasklip skietbaan

 

Wilgerivier tak het die bestaande Dasklip skietbaan oor die afgelope 7 tot 8 jaar in ‘n pragtige fasiliteit ontwikkel vir gebruik deur hulle lede. Hierdie tak met net 200 lede het ‘n ongeveer R500 000.00 belê in die skietbaan – hierdie belegging is met verloop van tyd moontlik gemaak met takfondse, skenkings, borgskappe en vrywilligers se man ure. SA Jagters het ook ‘n skenking van R32 000 aan die tak gemaak om te help met die ontwikkeling - hierdie skenking vanaf SA Jagters is beskikbaar vir alle takke gekoppel aan sekere voorwaardes.


Een van die uitdagings by alle takke se skietbane is behoorlike toiletgeriewe, sonder dit is die dames met reg nie baie geneë om ‘n dag daar te spandeer nie. Die jongste fase van Wilgerivier tak se skietbaanprojek was vraghouers afgelewer op die terrein en in een daarvan is vyfster toilette ingerig (sien aangehegte video).
Baie geluk en baie dankie aan Danie Pieterse (takvoorsitter) en elke lid van die tak betrokke by die projek met die fantastiese fasiliteite wat hulle op die Dasklip skietbaan geskep het. ‘n Skietbaan met fasiliteit waarop elke lid in die tak baie trots kan wees, geniet dit!

Deur: André van der Merwe
Bestuurder: Tak- en Skietsake