Die dra van skietbrille (vir volwassenes en kinders) op alle skietbane van die SA Jagters- en Wildbewarings-vereniging gedurende skietaktiwiteite op tak, streek en nasionale vlak is vanaf 1 Januarie 2016 verpligtend. Dit sal geld vir alle tipes vuurwapens en ook luggewere! Skietbrille is slegs verpligtend vir skuts op die skietpunt, nie vir toeskouers nie.

Oorbeskerming is ook verpligtend op alle skietbane van die SAJWV en by alle ander skietdisiplines by skietklubs, jagters- en sportskietverenigings. Die skade aan ‘n persoon se gehoor a.g.v. skietaktiwiteite kan relatief maklik bepaal word aangesien daar toenemend skade plaasvind aan die persoon se gehoor. Die skade raak dus mettertyd al hoe meer opvallend.

Oogbeskerming word deur baie skuts nie eers oorweeg nie. Daar is relatief gereeld verslae oor insidente waar daar probleme voorkom met vuurwapens wat die gebruik van ‘n skietbril onderstreep vir beskerming van die skut se oë en ons noem slegs enkele voorbeelde:

  • SAJWV Nasionale Intertak Spanskietkompetisie –Augustus 2013 – Soutpan skietbaan. Op die Vrydag middag voor die nasionale skietkompetisie het daar fout gegaan op die inskietbaan met ‘n skut se geweer. Die fragmente van die slagdoppie/doppie het sy gesig en oë getref en hy het byna ‘n oog verloor. ‘n Jongman en baie goeie skut wat homself voorgeneem het om nooit weer sonder ‘n skietbril te skiet nie!
  • SAJWV Streek Intertak Spanskietkompetisie – Januarie 2014 – Elerbeck skietbaan te Clocolan. Gedurende die skietkompetisie op die Saterdag gaan daar fout met ‘n skut se se geweer. ‘n Deel van die sintetiese kolf breek af ensny die skut langsaan se skouer oop met ‘n oppervlakkige wond. Dit kon ‘n oog gewees het! 

Alle skuts word aangemoedig om dadelik te begin om skietbrille te dra vir die beskerming van hul oë. Die dra van skietbrille op skietbane tydens skiet aktiwiteite van die SA Jagters- en Wildbewaringsvereniging sal vanaf 1 Januarie 2016 verpligtend wees vir skuts.

Persone wat permanent bril dra voldoen reeds aan die vereiste. Daar word aanbeveel dat waar moontlik, skuts oorskakel na sintetiese in plaas van glas lense op permanente brille wat gebruik word om mee te skiet. ‘n Sintetiese lens verskaf in die algemeen beter beskerming as ‘n glas lens indien iets skeefloop en vreemde voorwerpe teruggeblaas word in die skut se gesig/oë.

Persone wat nog nie permanent bril dra nie, moet vir hulle ‘n skietbril aanskaf – skietbrille is geredelik beskikbaar by wapenhandelaars en oogkundiges.

Skuts wat by SAJWV skietbane opdaag sonder ‘n skietbril sal nie toegelaat word om deel te neem aan skietaktiwteite nie! Moet asb nie met ‘n Baanoffisiere daaroor argumenteer nie, dit is die beleid van SAJWV en die Baanoffisier moet dit toepas.