Shooting News

SA Hunters introduced a structure for members to compete in Gallery Sporting Rifle competitions at regional/provincial and national level that will create opportunities to obtain provincial and national colours in this sport.

Gallery Sporting Rifle is a hunting based shooting competition according to the international rules of the International Gallery Rifle Federation (IGRF). The Gallery Sporting Rifle shooting competition is a separate shooting competition that will take place on the same day as the regional President Shooting Competition, and will be held as a last relay, possibly two, immediately after the President Shooting Competition has been concluded. These two competitions differ in terms of rules, equipment and targets. It gives shottists the opportunity to participate in both competitions on the same day and to obtain qualifying scores for two independent rankings.

Read more in the documents attached below

SA Jagters bied 'n kompetisiestruktuur vir Gallery Sporting Rifle op streek/provinsie en nasionale vlak waardeur lede van SA Jagters provinsiale en nasionale kleure in Gallery Sporting Rifle kan verwerf.

Gallery Sporting Rifle is 'n jaggebaseerde skietkompetisie volgens die internasionale reëls van die International Gallery Rifle Federation (IGRF). Die Gallery Sporting Rifle skietkompetisie is 'n aparte skietkompetisie wat sal plaasvind op dieselfde dag as die Streek Presidentskietkompetisie. Dit word aangebied as 'n laaste aflossing, of twee, op dieselfde skietbaan nadat die Presidentskietkompetisie afgehandel is. Hierdie is twee verskillende skietkompetisies waarvan die reëls, toerusting en teikens verskil. Dit gee aan skuts die geleentheid om op dieselfde dag aan beide die skietkompetisies deel te neem en kwalifiserende tellings op te stel vir die twee onafhanklike ranglyste.

Lees meer in die aangehegte dokumente

Die SA Jagters, nasionale Intertak Spanskietkompetisie het plaasgevind op Saterdag, 18 Augustus 2018 op die Meerkatgat skietbaan van die Vrystaat Sandveld tak wat ook die gasheertak vir die dag was.

Op Saterdag, 18 Augustus 2018 het Vrystaat Sandveld tak die nasionale SA Jagters Intertak Spanskietkompetisie op die Meerkatgat skietbaan aangebied. Dit was relatief koud met sterk wind van 20 tot 30 km/uur skuins van agter wat die skuts se vermoë om daarvoor voorsiening te maak, goed getoets het.  

Die Lynx Optics/SAJWV Presidentskietkompetisie is op 15 September 2018 baie suksesvol aangebied deur die Valschrivier tak op die Elandsrand skietbaan ongeveer 12 km suidwes van Kroonstad op die pad na Henneman.

Vrydag was daar geleentheid vir skuts om op die Elandsrand skietbaan in te skiet op 100 tot 300 m afstande in goed georganiseerde aflossings onder toesig van baanoffisiere. Die wind het gedurende die dag toenemend sterker begin waai en teen 15h00 het dit by tye tot 30 km/u bereik en niks goed voorspel vir die volgende dag se kompetisie nie. Saterdag was daar aanvanklik baie min wind maar dit het toenemend begin sterker raak soos die dag gevorder het. Dit was ‘n warm dag en vroegoggend het die lugspieëling (“mirage”) al ‘n rol begin speel.

Om 07:00 op Saterdag 17 Maart, hardloop ons saam met die baanbeamptes van Wattlespring Sportskietklub, naby Bapsfontein, deur die tien sportskietbane om te verseker dat die veranderde weersomstandighede nie die moeilikheidsgraad van die baan daadwerklik verander het nie. Toe kom die reën. Hoe meer skuts opdaag om te registreer, hoe harder reën dit: eendeweer en ‘n kleiduifskiet. Hoe gepas. Teen 09:00 maak ons die gevolgtrekking dat die paar skuts wat nog nie opgedaag het nie, eerder besluit het om tuis te bly. Ons skop die dag se verrigtinge af met ‘n verwelkoming, 'n kort inligtingsessie van die baanuitleg en verloop van die skiet, en ‘n veiligheidspraatjie.

At 07:00 on Saturday 17 March 2018, at the Wattlespring Sport Shooting Club near Bapsfontein, we accompanied the range officers on an inspection of the ten sport shooting ranges to assess whether the inclement weather affected the range conditions and the complexity of the range. Then it started to rain and rained even harder as shottists arrived to register. Great! It is a fine day for ducks and we want to shoot clay pigeons. By 09:00, we realised that the few shottists that had not arrived yet, probably decided to stay home. We started the day’s programme by welcoming all present, providing a short information session on the range lay-out and rules, and concluded with a safety talk.

Page 1 of 2