SAHGCA Hunters' Guild

After discussion by EXCO on of 21 June 2012, approval was granted to change the former status known as Master Hunter to that of Member of the SAJGCA Hunters’ Guild, and to already this year, ask for nominations of worthy individuals to be entered into this highest and most exceptional status in the Association (see NBCF minutes of meeting of 25 February 2012 re Master Hunter Status).

Na gesprekvoering het die UK op 21 Junie 2012 goedgekeur dat die voormalige toekenning van Meesterjagter op die volgende wyse gewysig sal word en dat daar reeds vanjaar uitvoering gegee sal word aan ’n proses om verdienstelike lede van die Vereniging vir die status van lid van die SAJWV se Jagtersgilde te nomineer (sien notule van NTVF-vergadering van 25 Februarie 2012 aangaande Meesterjagterstatus).