SA Hunters Press Releases

SA Jagters Persverklarings

Die Sentrale Vuurwapenregister (SVR) wat verantwoordelik is om vuurwapenlisensie-aansoeke te prosesseer en lisensies uit te reik, blameer nou vuurwapeneienaars vir die reuse agterstand in dié proses. Volgens brig. L J Mabule is dit die verantwoordelikheid van vuurwapenlisensie-aansoekers om toe te sien dat hulle aansoeke op die stelsel gelaai word.

 

In ʼn kennisgewing aan rolspelers in die vuurwapensektor op 6 September, sê brig. Mabule dat die SVR probleme ondervind met onvolledige aansoeke wat hulle van die polisiestasies ontvang, en dus nie daardie aansoeke kan prosesseer nie. Hy se verder dat dit aansoekers se plig is om te verseker dat die plaaslike aangewese vuurwapenoffisier (AVO) die inligting op die stelsel invoer.

The Central Firearms Registry (CFR) that is responsible for among others, the processing of firearm licence applications and the issuing firearm licences, has casually shifted the blame of the huge backlog in the issuing of firearm licences to civilians. According to Brig. L J Mabule it is the duty of firearm licence applicants to ensure that their applications are captured on the system.

 

In a five-page ‘informative notice’ to firearm stakeholders, signed by Brig. Mabule on 6 September, he said the CFR was ‘experiencing difficulties with incomplete applications that they receive from the various stations, and that they could not process those applications’. He said it was the obligation of the applicant to ensure that the local dedicated firearm officer (DFO) enters the information in the system.

The South African Hunters and Game Conservation Association (SA Hunters) has formally submitted their comment on the controversial Draft Firearms Amendment Bill published during May 2021. The amendments proposed in the bill came under harsh criticism from various industry stakeholders due to far-reaching consequences that e.g., could deny South Africans the right to own a firearm for self-defence or to reload ammunition

The South African Hunters and Game Conservation Association (SA Hunters) has welcomed the additional 21 working days granted by the Pretoria High Court on 30 June 2021, that will allow more time to comment on the Draft Firearms Amendment Bill. This gives the public until 3 August to submit comment. The initial deadline for comment was 4 July 2021.