SA Hunters Background

SA Jagters Agtergrond

Ontstaan
Op 'n Saterdagoggend, 1 Oktober 1949, het 50 belangstellendes by die Nasionale Dieretuin in Pretoria byeengekom om 'n jagtersvereniging te stig. Gedurende hierdie tyd is wild in Suid- Afrika in groot getalle en feitlik onbeheerst uitgeskiet. 'n Jagtersvereniging kon 'n groot rol speel om 'n verandering te maak en gevolglik het bewaring deel geword van die toenmalige Transvaalse Jagtersvereniging se aktiwiteite. Die owerheid van die dag het die ontwikkeling gesteun en die administrateur van Transvaal was die beskermheer. Ander ere-lede was die provinsiale sekretaris, die goewerneur-generaal van Mosambiek, die nasionale minister van Lande, die nasionale adjunk-kommissaris van Polisie, die “konservator” van Fauna en Flora en die hoof van die Nasionale Dieretuin.

The Beginning
Fifty hunters met at the National Zoological Gardens in Pretoria on a Saturday morning, October 1, 1949, to establish the Transvaal Hunters Association. At that stage, game was shot on an unbridled basis and a hunters’ association was seen to be in a position to change the situation around. Right from the very beginning, conservation was part of the activities of the Transvaal Hunters' Association. The authorities fully supported this development and the Administrator of Transvaal became the patron of the Association. Other honorary members included the provincial secretary, governor general of Mozambique, minister of Lands, deputy commissioner of Police, the conservator of Fauna and Flora and the head of the National Zoological Gardens.