Fooie geldig vanaf Julie 2022 – Junie 2023 (Behalwe waar anders aangedui, is lidmaatskap gelde jaarliks hernubaar)

 

 Gewonelid geen tydskrif (ouderdom van 26 tot 64)
R720-00

 Gewonelid 1 tydskrif (ouderdom van 26 tot 64)*

R980-00

 Gewonelid 2 tydskrifte (ouderdom van 26 tot 64)**

R1,200-00
 Gewonelid geen tydskrif (ouderdom van 18 tot 25)
R435-00
 Gewonelid 1 tydskrif (ouderdom van 18 tot 25)*
R520-00
 Gewonelid 2 tydskrifte(ouderdom van 18 tot 25)**
R760-00
 Senior lid geen tydskrif(ouderdom van 65 en ouer) R370-00
 Senior lid 1 tydskrif (ouderdom van 65 en ouer)* R390-00
 Senior lid 2 tydskrifte (ouderdom van 65 en ouer)** R640-00

 Eggenoot lid (eggenoot van aktiewe lid)

R225-00
 Junior lid (eenmalige bedrag tot met lid se 18de verjaarsdag) R225-00
 Buitelandse Lid (jaarfooi)*
R980-00
 Lewenslangelid* R18,000-00

 *Keuse van Jagter tydskrif of Man Magnum tydskrif ingesluit
 **Beide SA Jagter tydskrif en Man Magnum tydskrif ingesluit

 Aansluitingsfooie:
 
Gewone lid R100-00
 Gewone lid ouderdom 18-25 jaar R25-00