Membership Information

Lidmaatskap Inligting

Why become a member of SAHGCA?

 

SAHGCA, better known as SA Hunters, was established in 1949, making it the oldest hunting and conservation association in South Africa that looks after the collective interests of conservationists, hunters, sport shooters, firearm owners and game farmers.

Waarom 'n lid van SAJWV?  
 
SAJWV, beter bekend as SA Jagters, is in 1949 gevestig. Dit maak die vereniging die oudste jag en wildbewarings vereniging in Suid Afrika, wat na die gemene belange van die natuurbewaarder, jagter, sportskut en vuurwapeneienaar  omsien.
 

Page 2 of 2