Hunting Licences and Proclamations

Hunting regulations from each province differs somewhat the next. Ensure that you are up to date on the regulations for the province in which you are hunting.

Elke provinsie se jag proklamasie en ver skil so bietjie van die res van die land sin. Maak seker dat jy vertroud is met die regulasies van die provinsie waar jy gaan jag.

Filename Size
An Adobe Acrobat file 2017 - Post Offices Database NC 109.03 KB
An Adobe Acrobat file Eastern Cape Provincial Hunting Proclamation 2019 2.16 MB
An Adobe Acrobat file FreeState Hunting Regulations 2014 as valid for 2018 330.65 KB
An Adobe Acrobat file Gauteng Hunting Regulations 2018 727.62 KB
An Adobe Acrobat file KZN Hunting Proclamations 2015 as valid for 2018 38.93 KB
An Adobe Acrobat file Limpopo Hunting Proclamation 2018 573.73 KB
An Adobe Acrobat file Mpumalanga Hunting Proclamation 2020 1.52 MB
An Adobe Acrobat file Mpumalanga Preliminary Hunting Gazette 2018 to 2019 Unsigned 47.68 KB
An Adobe Acrobat file North West Hunting Regulations 2017 808.97 KB
An Adobe Acrobat file North West Hunting Regulations 2019 2.36 MB
An Adobe Acrobat file Northern Cape Hunting Proclamation 2013 as valid for 2019 1.31 MB
An Adobe Acrobat file Western Cape Hunting Proclamation incl Bowhunting for 2019 2.05 MB

Jagregulasies Opgesom

Die jag van veerwild (voëls) en haarwild (diere) word in elkeen van die nege Provinsies in RSA gereguleer deur ‘n stel jagregulasies wat jaarliks hersien en voor die begin van die jagseisoen amptelik afgekondig behoort te word in die amptelike provinsiale koerant. Die oorkoepelende bedoeling van die Jagregulasies is uiteindelik om die bronne te beskerm en gebruik te reguleer op so ‘n wyse dat die bron van wild beskerm word vir voortgesette gebruik oor verloop van tyd.

Hunting licences and permits


Each of the nine provinces regulates the hunting of game birds and fur game (mammals) through various hunting regulations that are published in the official provincial gazette at the beginning of the hunting season. The purpose of these regulations is to regulate the utilisation of game in the interest of protecting natural resources for the future.


Each province compiles its own set of regulations, which makes it difficult for hunters to stay abreast of the regulations that apply to each province. Sometimes, these regulations differ from region to region in the same province.