Print PDF

Toegewyde Jagters en Toegewyde Sportskuts jaarlikse aktiwiteitsverslag

Die sluitingsdatum vir indiening is 31 Oktober.

Uit die navrae deur lede bestaan daar heelwat onsekerheid oor die volle betekenis van Toegewyde status vir jagters en sportskuts.

Die grondslag hiervan word deur die vuurwapenwet, Wet 60 van 2000 bepaal en daarmee saam word geakkrediteerde verenigings die reg gegee maar ook verantwoordelik gehou vir die bestuur van die Toegewyde status van hulle lede. Die Wet bepaal egter nie in besonderhede hoe die Toegewyde status hanteer moet word nie. Vir Toegewyde status, beide jagters en sportskuts word die verkryging van die status deur regulasies bepaal en kom dit neer op ʼn kursus wat gevolg moet word. Hierdie saak is belangrik want sou Toegewyde status hetsy vir sportskuts of jagters deur ʼn vereniging toegeken word sonder dat ʼn kursus gevolg is en dit kom op een of ander stadium aan die lig, is die gevolge vir beide die individu en die betrokke vereniging ernstig nadelig.

Toegewyde status kan nie sonder meer voortduur nie. Die vereiste is dat persone wat die status het moet aan die geakkrediteerde vereniging bewys kan lewer waaraan hy of sy behoort, dat die houer aan genoeg aktiwiteite deur die jaar deelgeneem het. Wat genoeg aktiwiteite beteken is deur onderlinge ooreenkoms tussen die geakkrediteerde verenigings en die SAPD vasgestel. Van die houer van die status word verwag om aan sy of haar vereniging die aktiwiteite te rapporteer. SAJWV doen navraag by elke lid wat nie jaarliks teen die afsnytyd gerapporteer het nie en sal nooit aan die SAPD ʼn nul staat stuur en ʼn lid se toegewyde status kanselleer tensy daar doodseker gemaak is dat so moet wees nie.

Die afsnypunt vir rapportering deur lede is weer vanjaar op 31 Oktober. Lede word aangemoedig om op e-Hunter te registreer en die hul aktiwiteitverslae elektronies (onder ‘Member documents’) in te handig. Alternatiewelik kan die verslae en per e-pos aan This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it gestuur word of per faks gestuur word aan 0866 960 223 of 012 808 9343 of 012 808 9344. Moet asb. Geen ander E-pos adresse of faks nommers gebruik nie om te verseker dat u verslag ontvang word.

Aktiwiteisverslae kan in die tabel onder aan hierdie bladsy afgelaai word.