SA Jagters se Hofaansoek raak alle Vuurwapeneienaars

Die Suid-Afrikaanse Jagters- en Wildbewaringsvereniging (SA Jagters) se hofaansoek teen die Minister van Polisie oor die hernuwing van vuurwapenlisensies word op 25 en 26 April in die Noord-Gautengse Hooggeregshof aangehoor.

In beginsel, handel SA Jagters se hofaansoek oor die grondwetlikheid van die Polisie en die Sentrale Vuurwapenregister (SVR) se standpunt oor die hernuwing van vuurwapenlisensies. Dit volg nadat die SAPD sedert Februarie 2016 vuurwapeneienaars wie se lisensies reeds verval het, opdrag gee om hulle vuurwapens by die naaste polisiestasie in te handig vir vernietiging.

Artikel 24 van die Wet op die Beheer van Vuurwapens, Wet 60 van 2000 soos gewysig, bepaal dat vuurwapeneienaars alle vuurwapenlisensies wat sedert 2006 uitgereik is, moet hernu. 'n Hernuwingsaansoek moet minstens 90 dae voordat die lisensie verval, ingedien word. Die Wet maak egter nie spesifiek voorsiening vir die Polisie om 'n besluit te mag neem oor die indiening en vernietiging van vuurwapens nie.

Sedert 2011, het ongeveer 175 000 vuurwapenlisensies reeds verval waarvoor hernuwingsaansoeke nie ingedien is nie. Die meeste van hierdie wapens is handwapens wat vir selfverdediging aangeskaf word en waarvoor die lisensies slegs vir vyf jaar geldig is.

Fred Camphor, uitvoerende hoof van SA Jagters, sê hierdie vuurwapeneienaars het eenvoudig net vergeet dat die lisensies verval het. “Hierdie mense is nie kriminele nie en die wapens is ook nooit nie vir misdaad aangewend nie. Hulle het doodgewoon vergeet om die lisensies te hernu, net soos wat baie van ons soms vergeet om voertuiglisensies en bestuurderslisensies wat ook 'n beperkte leeftyd het, te hernu. In hierdie gevalle hernu 'n persoon die betrokke lisensie en 'n betaal 'n administratiewe boete sonder om van sy motor hoef afstand te doen.

Sedert 2011 het die Polisie elke lisensie-aansoek wat hulle laat ontvang het (selfs so lank as 5 jaar nadat die lisensie verval het), geprosesseer en die lisensie hernu indien die eienaar aan die vereistes voldoen het. Daar is duisende voorbeelde hiervan.

Die situasie het verander in Februarie 2016 toe die waarnemende kommissaris van Polisie alle polisiestasies opdrag gegee om geen laat aansoeke vir die hernuwing van 'n wapenlisensie te aanvaar nie. Verder moet hulle die aansoeker inlig dat hy/sy onwettig in besit is van die wapen en dit by die Polisie moet inhandig.

SA Jagters is van mening dat hierdie optrede van die Polisie onwettig is en het 'n hofaansoek gebring om die Wet te wysig en die leemtes in die Wet reg te stel. Indien SA Jagters se hofaansoek slaag, sal baie Suid-Afrikaanse vuurwapeneienaars hierby baat vind, en nie net die 40 000 lede van dié Vereniging nie.

Enige persoon of instansie wat SA Jagters in hierdie hofaansoek wil ondersteun, kan dit doen deur ‘n donasie tot die SA Jagters Regshulp Fonds te maak: ABSA Bank, Tak: 632005, Rekening: 9134305406

Filename Size Date & Time
An Adobe Acrobat file Grondwethof Uitspraak 7 Junie 2018 6.41 MB 2019-03-07 18:38:51
An Adobe Acrobat file Gun Free South Africa - Affidavit and Annexures (Part 1) 10.64 MB 2019-03-07 18:39:22
An Adobe Acrobat file Gun Free South Africa - Heads of Argument 1.2 MB 2019-03-07 18:38:58
An Adobe Acrobat file Minister of Safety and Security – Heads of Argument 1005.3 KB 2019-03-07 18:39:05
An Adobe Acrobat file Minister of Safety and Security – Respondents Answering Affidavit 11.85 MB 2019-03-07 18:39:52
An Adobe Acrobat file SAGA - Application to be Joined as Amicus Curiae 7.27 MB 2019-03-07 18:41:00
An Adobe Acrobat file SAGA - Heads of Argument 3.81 MB 2019-03-07 18:40:54
An Adobe Acrobat file SAGA - Replying Affidavit 2.77 MB 2019-03-07 18:41:06
An Adobe Acrobat file SA Hunters - 2009 Court Jugement 1.81 MB 2019-03-07 18:39:36
An Adobe Acrobat file SA Hunters - Heads of Argument 1.76 MB 2019-03-07 18:39:48
An Adobe Acrobat file SA Hunters – Notice of Motion and Founding Affidavit 5.99 MB 2019-03-07 18:40:24
An Adobe Acrobat file SA Hunters – Replying Affidavit (Vol 1) 2.03 MB 2019-03-07 18:40:03
An Adobe Acrobat file SA Hunters – Replying Affidavit (Vol 2) 3.94 MB 2019-03-07 18:40:23
An Adobe Acrobat file SA Hunters – Replying Affidavit (Vol 3) 1.63 MB 2019-03-07 18:40:33

Kontak die SA Jagters Hoofkantoor indien sou belangstel in die hof aansoek aanhansels

Hofuitpraak en Appel dokumente

Filename Size Date & Time
An Adobe Acrobat file Full Judgment Tolmay 4 Julie 2017 901 KB 2019-03-07 18:41:11
An Adobe Acrobat file Grondwethof Opsomming 7 Feb 2018 1.07 MB 2019-03-07 18:41:14
An Adobe Acrobat file Heads of Argument (SAHGCA) Jan 2018 1.51 MB 2019-03-07 18:41:21
An Adobe Acrobat file Minister-of-Safety-and-Security-Notice-of-Appeal-July-2017 1.42 MB 2019-03-07 18:41:24