Shooting Groups (7)

Skietgroepe

21 May 2015

Die Suid-Afrikaanse Jagters- en Wildbewaringsvereniging (SAJWV) wil aan individue met enige vorm van fisiese gestremdhede of ingeperktheid die geleentheid bied om aktief aan jag en sportskietaktiwiteite deel te neem. Derhalwe, het SAJWV sy skietoefeninge aangepas om ook toeganklik te wees vir individue wat:

  1. aangebore gestremdhede het
  2. gestremd is weens ongelukke
  3. spier- en skeletafwykings het
  4. 'n siektetoestand het wat hulle inperk en verhoed om standaard skietposisies in te neem (lê, sit, kniel of staan)
Read more...
29 April 2015

Many of us start hunting at a young age together with our fathers and we then develop that passion through continuously striving to make our hunting experiences more challenging. My hunting experiences were not different. As with most hunters, I started with rifle hunting, which I still enjoy, but as the years went by, I also looked for better and more challenging ways to outwit my quarry. Whether it was longer shots, better shot placement or simply trying to get as close as possible to the game before even taking a shot, all such ideas where practiced to “tighten the challenge”. Read more...

29 April 2015

Bow hunting has grown tremendously in the last few years. Anyone interested in bow hunting is advised to gather and consider relevant information from reputable sources before making decisions on purchasing archery equipment. This information serves as a guideline to novice bow hunters towards making the correct decisions.

Read more...
29 April 2015

Boog jag het geweldig ontwikkel in Suid-Afrika oor die afgelope paar jaar en het tot gevolg gehad dat daar ‘n hele paar boog handelaars en verenigings ontstaan het. Iemand wat dus belangstel om betrokke te raak, moet vanaf die staanspoor redelik baie informasie in ag neem voordat dat daar sommer net ‘n boog gekoop word en ‘n jag beplan word. Dit is derhalwe baie maklik om mens halsoorkop in die saak te begewe en die verkeerde toerusting aan te skaf. Ons beoog dus met die kort skrywe om die beginner in die boogjag sport, met genoeg informasie te verskaf sodat die regte stappe en besluite geneem kan word.

Read more...
29 April 2015

The South African Hunters and Game Conservation Association (SAHGCA) aims to give individuals with a variety of physical impairments the opportunity to play an active role in all hunting, sport and recreational shooting. Therefore, SAHGCA amended the shooting exercises to accommodate individuals who:

  1. were born with a disability
  2. were disabled due to an accident
  3. have muscle or skeletal problems
  4. have an illness that impairs them, and prevents them from assuming  standard shooting positions (prone, sitting, kneeling or standing)
Read more...
29 April 2015

Oor die afgelope paar jare het die belangstelling in voorlaaier gewere en jag met voorlaaiergewere  baie toegeneem. Die populariteit neem nog steeds  toe en die sport groei vinnig.

Baie van die groei is toe te skryf aan die beskikbaarheid van die wapens gebou met moderne materiale en tegnologie met  vergange dae se ontwerpe en idees. Hierdie swartkruit gewere is betroubaar , baie akkuraat en maklik om te onderhou en skoon te maak. Dit is dan ook groot pret om met die gewere te kan skiet.

Read more...
29 April 2015

The interest in muzzle-loaders and hunting with muzzle-loaders has increased in recent years. This trend can be attributed toe the availability of modern weapons using modern materials and technology with old designs and ideas.  These black powder rifles are reliable, accurate and easy to maintain and clean. Furthermore, they are great fun to shoot with. Read more...

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za