Blootgestel aan die harde geluide van vuurwapen skote (wanneer jy jag of op ‘n skietbaan skiet) op ‘n deurlopende basis sal dit permanente skade aan jou gehoor veroorsaak indien jy nie voldoende voorsorg tref om jou gehoor te beskerm nie.

Wanneer ‘n persoon herhaaldelik blootgestel word aan klank vlakke van meer as 85 desibels (desibels is die maatstaf vir die meet van klank intensiteit), kan geleidelike gehoorskade by ‘n persoon begin intree {noise-induced hearing loss (NIHL)}.

Gehoorskade is ‘n geleidelike proses, nie dadelik waarneembaar nie en uiteindelik indien opgedoen, is dit onomkeerbaar met permanent gehoorverlies! Die spreekwoordelike “dief in die nag”!

Wat veral belangrik is, wanneer jy gehoorbeskerming (earplugs and/or earmuffs) gebruik, maak seker dat dit van behoorlike gehalte is om te verseker dat jy die beskerming kry wat deur die produkspesifikasies beloof word. Met gehoorbeskerming gaan die gevolge van ‘n substandaard produk (wat jy dalk nie besef nie/ te laat besef), uiteindelik skade aan jou gehoor veroorsaak.  Maak veral seker dat die gehoorbeskerming wat vir kinders gebruik word ook van dieselfde behoorlike gehalte is as joune. Indien kinders blootgestel word aan vuurwapens (selfs al is hulle net toeskouers), is dit volwassenes se verantwoordelikheid dat die kinders geleer word om te alle tye behoorlike oog- en oorbeskerming te gebruik.  

Hieronder aangeheg is ‘n baie interessante artikel “Shooting your ears off” deur Barbara Barker-Cobb.  Hierdie artikel word geplaas met die toestemming van en dank aan ManMAGNUM.

Protect your hearing when shooting!

When you are exposed to the loud noise of firearm shots (when hunting or on a shooting range) on a continuous basis it will have a permanent effect on your hearing if you do not take adequate steps to make sure you protect your hearing when shooting.   
When a person is repeatedly exposed to noise levels of 85 decibels (decibels is the measure of sound intensity) or more, a person can start suffering what is known as noise-induced hearing loss (NIHL).

Hearing loss is a gradual process, not immediately apparent and eventually if suffered, it is irreversible and the result is permanent hearing loss! The proverbial “thief in the night!”

Very important, when you use ear protection (earplugs and/or earmuffs), ensure that you use products of proper quality giving you the protection promised by the productspecification. With sub-standard ear protection (you may be unaware of that while using it) the result wil be damage to your hearing. Further ensure that the ear protection used by children is of the same high standard that you use. When children are exposed to firearms (even if they are only spectators), it is the responsibility of adults to teach the children to wear proper eye and ear protection at all times.

Attached hereto is an interesting article “Shooting your ears off” by Barbara Barker-Cobb.  This article is placed with the kind permission of ManMAGNUM.

Filename Size
An Adobe Acrobat file Magnum Nov15 p 12-14_Hearing-Cobb 245.05 KB