SA Hunters Newsletters

SA Jagters Nuusbriewe

By die voorbereiding vir hierdie nuusbrief is ons by dag 91 van ons eensame inperking oftewel die “lockdown” soos dit algemeen bekend geraak het. Hierdie was aanvanklik `n vreemde ervaring maar het baie vinnig verander na `n ernstige ingryping in bykans elke mens in RSA se lewe. Teen dié tyd is die meeste van ons behoorlik keelvol vir die situasie maar ons bly gehoorsaam, soos goeie landburgers.

Ek het vir `n paar dae in die bos gaan wegkruip van al die vreemde gebeure. Ek het gelukkig so stukkie grond met wild waar ek ook `n “boer” is met vrystelling van die inperking en na my diere en werknemers kon omsien.

Skielik sien `n mens die wêreld waarin ons leef vanuit `n heel ander hoek. Hier in die bos met min mense is Covid-19 iets wat ver weg in die stede gebeur en waarvan ons nie weet nie, en ook eintlik nie wil weet nie. Tog moet ons buitengewoon versigtig wees want ook hier kan die siekte tussen ons rondsluip.

It is day 91 of lockdown as I prepare this newsletter. At first, the lockdown was a strange experience, but very soon, it became a serious intervention that has been affecting the lives of all. Although we are frustrated by these circumstances, we will follow the rules like good citizens.


I have been hiding in the bush for a few days during this time because I am fortunate to have a piece of land with game and qualified for a permit to look after my animals and staff during lockdown. It gave me a different perspective on the world we live in. In the bush, we are far away from cities where people are faced with the realities of Covid-19, and we do not actually want to know about it. But even here we must be vigilant because the virus could be hiding among us.

Die Dokument vanaf Departement Omgewingsake  wat vroeer die week gesirkuleer is, is deur baie jagters verkeerd geinterpreteer. 

Volgens die amptelike regulasies wat betrekking het op jag vir vlak 3 soos die Departement Omgewing, Bosbou en Visserye op Vrydag, 5 Junie 2020  in die Staatskoerant  gepubliseer is , is benuttingsjag toelaatbaar. Kliek hier.

The document from the Department of Environmental Affairs that was circulated earlier this week, has been misinterpreted by many hunters.

 

According to the regulations published by the Department for the Environment, Forestry and Fisheries in the Government Gazette on 5 June 2020,  subsistence hunting is permissible  Click here.