SA Jagters het na `n lang onderhandelinge met die Departement Landbou, Bosbou en Visserye se Direktoraat Dieregesondheid daarin geslaag om erkenning te kry as `n bedryfsorganisasie wat sy lede kan magtig om permitte uit te reik vir die vervoer van verwerkte wildevark-karkasse en -vleis. Hierdie vergunning is toegestaan ingevolge Regulasie 20 van die Wet op Dieresiektes No 35 van 1984.

Agtergrondinligting oor Afrika-varkpes
Die beheer oor vervoer van vleis van wildevarke (veral vlakvarke) is reeds in 1935 ingestel in `n poging om die verspreiding van Afrika-varkpes te beperk. Afrika -varkpes is `n hoogs aansteeklike en dodelike virussiekte wat veroorsaak word deur `n virus wat tussen tampan bosluise en vlakvarke sirkuleer. Vlakvarke is draers van die virus maar word nie siek nie. Dit is egter hoogs aansteeklik en dodelik indien dit varkboerderye sou versprei. Dit is onseker of bosvarke en gewone wildevarke (mak varke wat wild geraak het, ook bekend as feral pigs) en selfs Europese bosvarke wat uit aanhouding ontsnap het, ook draers van die virus mag wees.

Die beperking op die vervoer van vleis van wildevarke is in 1935 ingestel. Dit was van toepassing op bykans die hele Limpopo Provinsie en groot aangrensende dele van Mpumalanga, Noordwes en die Noordelike deel van Kwazulu-Natal. Hierdie gebied was destyds die natuurlike verspreidingsgebied van vlakvarke.

Die huidige beperking op die vervoer van wildevarkvleis bepaal dat die verwerkte karkasse en/of vleis van vlakvarke en bosvarke slegs met `n veterinêre permit van enige eiendom of plaas in RSA verwyder en vervoer mag word nadat die vel, pote, kop, binnegoed en alle limfknope uit die karkas en/of uit die vleis verwyder is.

Dit is algemeen bekend dat die verspreidingsgebied van vlakvarke intussen geweldig uitgebrei het. Vlakvarke is nou volop in die Oos-Kaap, Noordwes, Vrystaat en Karoo. Dit verhoog die risiko in die voorkoms en verspreiding van Afrika-Varkpes. Derhalwe is dit noodsaaklik om goeie beheermaatreëls toe te pas by die vervoer van wildevark vleis.

Tot onlangs was dit slegs staatsveeartse en geregistreerde lede van Wildlife Ranching SA wat permitte vir die vervoer om wildevarkvleis kon uitreik volgens `n ooreenkoms met die Direktoraat Dieregesondheid.

Vereistes Gestel deur Direktoraat Dieregesondheid
Die ooreenkoms tussen SA Jagters en die Direktoraat Dieregesondheid magtig die Vereniging om as erkende bedryfsorganisasie ook hierdie permitte aan ons lede beskikbaar te stel wat aan die volgende vereistes voldoen:

  1. `n Opbetaalde lid wees van SA Jagters
  2. Eienaar of bestuurder van `n plaas of plase waarop u varke wil laat jag
  3. U moet die plaas of plase registreer as eiendomme waar varke gejag sal word en waarvoor permitte uitgereik sal word om die vleis te vervoer onderhewig aan die vereistes van die Direktoraat Dieregesondheid.
  4. Om die permitte elektronies te kan uitreik moet u toegang hê tot die internet en SA Jagters se lede-administrasiestelsel en `n drukker om die permit uit te druk
  5. U moet die volgende vereistes gestel deur Die Direktoraat Dieregesondheid skriftelik aanvaar.

Elektroniese Uitreik van Permitte en Registrasie van Plase
SA Jagters het besluit om die uitreiking van hierdie permitte te vereenvoudig en dit slegs elektronies te doen sodat dit nie die lid of jagters iets kos nie. Eerstens spaar dit geld vir die lid wat sy plaas wil registreer en die permitte wil uitreik, en tweedens vereenvoudig dit die verslagdoening aan die Direktoraat Dieregesondheid oor die uitgereikte permitte.

`n Stap-vir-stap handleiding wat die registrasieproses beskryf asook hoe om permitte aan vervoerders van die vleis uit te reik is in die tabel hieronder beskikbaar.

Enige lid wat hulp in die verband nodig het kan Boetie Kirchner by (012) 808 9300 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. kontak.

Filename Size
An Adobe Acrobat file 2019-07-12-South-Africa-African Swine Fever-update 274.87 KB
An Adobe Acrobat file Project opsomming UP 173.34 KB
An Adobe Acrobat file Varkpermit Stap vir Stap Inligtingstuk Feb 2018 754.58 KB