Die Fotografieklub se lede se fotos kom ook in aanmerking om op die groep se Facebook bladomslag te verskyn. Elke 2 weke kies die admin `n nuwe bladomslag. Die admin soek fotos wat eenvouding maar treffend is, horisontaal is, met genoegsame spasie vir bewoording.

 

The Photography Club's members' photos are also eligible to appear on the group's Facebook page cover. Every 2 weeks the admin selects a new page cover. The admin is looking for photos that are simple but striking, horizontal, with ample space for wording.

 

Fotografieklub-bladomslagfotos / Photography club page cover photos

 

Boetie Kirchner

Gerhan Archer

Marius Taljard

Rachelle van Niekerk

Stephnie Maree

Erika Meyer

Erika Meyer

Rachelle van Niekerk

CJ Fouchè

Edmund Hatting

Sasha Bornman