Membership (6)

Lidmaatskap

26 April 2015

Wat beteken die SA Jagters en –Wildbewaringsvereniging (SAJWV) vir die lid?

 • Om wild en natuurbewaring aan te moedig en te bevorder en daardeur jag en bewaring as onderling afhanklike en onafskeidbare begrippe te vestig;
 • Om met die owerhede te skakel en saam te werk tot voordeel van billike en toepaslike wetgewing ten opsigte van die besit en gebruik van vuurwapens deur jagters en sportskuts;
 • Om jag en skietgeleenthede te bevorder en te organiseer en lede se belangstelling in jag en skiet te ontwikkel;
 • Om die beeld van die jagter en sportskut onder alle belanghebbendes te bevorder;
 • Om met relevante plaaslike en internasionale verenigings en organisasies te skakel ten einde die doelstellings van die SAJWV na te kom en lede se belange te bevorder;
 • Om ‘n omgewing te skep wat aan lede die geleentheid bied om sosiale aktiwiteite wat verband hou met jag, sportskiet en bewaring te beoefen;
 • Om uitstekende diens aan lede te lewer;
Read more...
27 April 2015

What does SA Hunters and Game Conservation Association (SAHGCA) do for its members?

 • Encourage and promote game and nature conservation and establish hunting and conservation as interdependent and inseparable activities;
 • Liaise and co-operate with the authorities towards fair and suitable legislation on the ownership and use of firearms by hunters and sportshooters;
 • Promote and organise hunting and shooting opportunities that will encourage members to develop an interest in hunting and shooting activities;
 • Promote the image of hunters and sportshooters among all interested parties;
 • Liaise with relevant local and international associations in meeting the objectives of SAHGCA and promoting members' interests;
 • Create an environment where members can participate in social activities that are related to hunting, sportshooting and conservation;
 • Deliver outstanding services to members.
Read more...
28 April 2015

Fooie geldig vanaf Julie 2016 – Junie 2017 (Behalwe waar anders aangedui, is lidmaatskap gelde jaarliks hernubaar)

  Gewonelid (ouderdom van 26 tot 64) * R 795.00
  Gewonelid (ouderdom van 18 tot 25) * R 400.00
  Gesinslid (eggenoot van Hooflid) R 160.00
  Junior lid (eenmalige bedrag tot met lid se   18de verjaarsdag) R 160.00
  Studentelid (voltydse student of leerders) * R 305.00
  Senior lid (ouderdom van 65 en ouer) * R 320.00
  Buitelandse Lid (jaarfooi) R 500.00
  Lewenslangelid * R 18,000.00
*SA Jagter tydskrif ingesluit  
Read more...
29 April 2015

Fees valid July 2016 – June 2017 (Unless otherwise stated, membership is renewable annually)

  Ordinary member (age 26 to 64) * R 795.00
  Ordinary member (age 18 to 25) * R 400.00
  Family member (spouse of main member) R 160.00
  Junior member (once-off payment until   member's 18th birthday) R 160.00
  Student member (full-time student or   learner)* R 305.00
  Senior member (older than 65) * R 320.00
  Foreign member (year fee) R 500.00
  Life member* R 18,000.00
*SA HUNTER Magazine included  
Read more...
30 April 2015

Every SAHGCA members enjoys the benefits benefits of liability insurance as part of their annual membership fee. In the document below is a short description of the cover this insurance offers and a few scenarios of incidents when the SAHGCA liability insurance will protect you. Members who want more detail can read the additional documentation that includes the exact wording of the policy.

Elke lid van die SAJWV het versekering vir Regsaanspreeklikheid as deel van die ledegeld wat hy/sy jaarliks betaal. In die dokument hieronder is 'n kort uiteensetting van wat die versekering behels, ‘n klompie voorbeelde van gevalle wanneer die versekering geldig sal wees en dan ook in verdere dokumente hierby die spesifieke polisbewoording vir diegene wat in hierdie detail mag belangstel.

Liability Insurance Information

Filename Size Date
An Adobe Acrobat file HuntSA Broad Form wording Feb 2017 193.15 KB 2017-02-08
An Adobe Acrobat file Notes and Scenarios SA Hunters Liability Insurance - Feb 2017 393.66 KB 2017-02-03
An Adobe Acrobat file SA Hunters - Policy schedule - Feb 2017 152.25 KB 2017-02-03

 

Read more...
01 May 2015

A loyalty system that will benefit our members

The SAHGCA is proud to be associated with the MyBonus MyBucks loyalty programme. This isn’t just any loyalty programme, as it offers a unique approach which casts a new light on loyalty programmes and what it is supposed to offer you.

Most of us are all too familiar with discount cards that clutter our wallets. Most of the times we use these cards once or twice and then easily forget about them, because they have to be used at specific retailers. But the MyBonus MyBucks-card has turned this concept inside out! This card offers the user more value than any other system, simply because it isn’t limited to one shop. You can fill your pockets with MyBucks by shopping at ANY of our participating partners.

Read more...

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za