• Court Application 2017

  Court Application 2017

  SA Hunters’ Court Application affects all legal Firearm Owners The South African Hunters and Game Conservation Association’s (SA Hunters) court application against Read More
 • Hofaansoek April 2017

  Hofaansoek April 2017

  SA Jagters se Hofaansoek raak alle Vuurwapeneienaars Die Suid-Afrikaanse Jagters- en Wildbewaringsvereniging (SA Jagters) se hofaansoek teen die Minister van Polisie oor Read More
 • HuntEx 2017

  HuntEx 2017

  HuntEx is an international consumer exhibition catering for hunters, sportshooters, game farm owners and game breeders, people with personal and defensive protection Read More
 • First cheetah cubs born at Rietvlei Nature Reserve

  First cheetah cubs born at Rietvlei Nature Reserve

  Pretoria:  The birth of three cheetah cubs at Rietvlei Nature Reserve (RNR) south of Pretoria early in November 2016 has caused great Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Shooting News and Articles (17)

Skietsake Nuus en Artikels

18 April 2016

Blootgestel aan die harde geluide van vuurwapen skote (wanneer jy jag of op ‘n skietbaan skiet) op ‘n deurlopende basis sal dit permanente skade aan jou gehoor veroorsaak indien jy nie voldoende voorsorg tref om jou gehoor te beskerm nie.

Wanneer ‘n persoon herhaaldelik blootgestel word aan klank vlakke van meer as 85 desibels (desibels is die maatstaf vir die meet van klank intensiteit), kan geleidelike gehoorskade by ‘n persoon begin intree {noise-induced hearing loss (NIHL)}.

Gehoorskade is ‘n geleidelike proses, nie dadelik waarneembaar nie en uiteindelik indien opgedoen, is dit onomkeerbaar met permanent gehoorverlies! Die spreekwoordelike “dief in die nag”!

Wat veral belangrik is, wanneer jy gehoorbeskerming (earplugs and/or earmuffs) gebruik, maak seker dat dit van behoorlike gehalte is om te verseker dat jy die beskerming kry wat deur die produkspesifikasies beloof word. Met gehoorbeskerming gaan die gevolge van ‘n substandaard produk (wat jy dalk nie besef nie/ te laat besef), uiteindelik skade aan jou gehoor veroorsaak.  Maak veral seker dat die gehoorbeskerming wat vir kinders gebruik word ook van dieselfde behoorlike gehalte is as joune. Indien kinders blootgestel word aan vuurwapens (selfs al is hulle net toeskouers), is dit volwassenes se verantwoordelikheid dat die kinders geleer word om te alle tye behoorlike oog- en oorbeskerming te gebruik.  

Hieronder aangeheg is ‘n baie interessante artikel “Shooting your ears off” deur Barbara Barker-Cobb.  Hierdie artikel word geplaas met die toestemming van en dank aan ManMAGNUM.

Protect your hearing when shooting!

When you are exposed to the loud noise of firearm shots (when hunting or on a shooting range) on a continuous basis it will have a permanent effect on your hearing if you do not take adequate steps to make sure you protect your hearing when shooting.   
When a person is repeatedly exposed to noise levels of 85 decibels (decibels is the measure of sound intensity) or more, a person can start suffering what is known as noise-induced hearing loss (NIHL).

Hearing loss is a gradual process, not immediately apparent and eventually if suffered, it is irreversible and the result is permanent hearing loss! The proverbial “thief in the night!”

Very important, when you use ear protection (earplugs and/or earmuffs), ensure that you use products of proper quality giving you the protection promised by the productspecification. With sub-standard ear protection (you may be unaware of that while using it) the result wil be damage to your hearing. Further ensure that the ear protection used by children is of the same high standard that you use. When children are exposed to firearms (even if they are only spectators), it is the responsibility of adults to teach the children to wear proper eye and ear protection at all times.

Attached hereto is an interesting article “Shooting your ears off” by Barbara Barker-Cobb.  This article is placed with the kind permission of ManMAGNUM.

Filename Size
An Adobe Acrobat file Magnum Nov15 p 12-14_Hearing-Cobb 245.05 KB

Read more...
03 December 2015

Sandrivier 58 het opgetree as gashere vir ons tweede sportskiet kampioenskap wat in Welkom plaasgevind het.  Die deelname het gegroei met 14% en daar is 'n totaal van 327 teikens geskiet teenoor die 281 tydens ons eerste kampioenskap in 2014.  Die kampioenskap skep die geleentheid om op dieselfde dag onder dieselfde omstandighede jou skietvernuf teen mede-posliga deelnemers te meet.

Die kampioenskap is vanjaar oor twee dae aangebied en vind in 2016 tydens die laaste naweek in November plaas.  Sandrivier 58 het ook reeds weer hulle bereidwilligheid getoon om as gashere op te tree.  Ook aan hulle ons opregte dank.

Skortskiet Kampionskappe 2015 uitslae

Filename Date
A Microsoft Excel file SAJWV Sportskiet Kampioenskappe Finale Uitslae.xls 2015-12-03

Read more...
25 August 2015

Gewysigde reël Januarie 2016: Die gebruik van trompremme (muzzle brakes) op vuurwapens word vanaf 1 Januarie 2016 kragtens die “SAJWV Universele Reëls by skietoefeninge” nie toegelaat op skietbane waar georganiseerde tak-, streek- of nasionale skietoefeninge/kompetisies deur takke van die SAJWV aangebied word nie.

Read more...
25 August 2015

Revised rule January 2016: From 1 January 2016 the use of muzzle brakes will not be allowed  on shooting ranges where organised branch-, regional- or national shooting exercises/competitions are hosted by the branches of SAHGCA on the strength of the “SAHGCA Universal Rules at shooting exercises”.

Read more...
28 April 2015

British rifle manufacturer Holland & Holland launched its 375 H & H Magnum calibre in 1912 as the 375 Belted Rimless Nitro Express. After more than hundred years, this stalwart remains among one of the most popular calibres with hunters in southern Africa.

Read more...
04 June 2015

According to experienced professional hunters, the risks are relatively low when hunting the Big Five. The predominant and ever-present danger is a shooting incident where the hunter is usually at fault.

Read more...

Volgens ervare professionele jagters is daar relatief min risiko om een van die groot VYF te jag. Die oorheersende en immer teenwoordige gevaar is dié van ‘n skietvoorval, met die jagter wat dikwels die probleem veroorsaak.

Read more...

From 1 January 2016, it will be compulsory for all shottists (adults and children) to wear shooting glasses on shooting ranges during SA Hunters and Game Conservation Association's branch, regional and national shooting activities. This rule will apply when using all type of firearms and air-rifles. Spectators do not have to wear shooting glasses.

Hearing protection (ears) is already compulsory on all SAHGCA shooting ranges and all other shooting clubs, hunting and sport shooting associations. Damage to hearing caused by shooting is relatively easy to notice since damage are progressive in cases of gross negligence.

Read more...

Die dra van skietbrille (vir volwassenes en kinders) op alle skietbane van die SA Jagters- en Wildbewarings-vereniging gedurende skietaktiwiteite op tak, streek en nasionale vlak sal vanaf 1 Januarie 2016 verpligtend wees. Dit sal geld vir alle tipes vuurwapens en ook luggewere! Skietbrille is slegs verpligtend vir skuts op die skietpunt, nie vir toeskouers nie.

Oorbeskerming is reeds verpligtend op alle skietbane van die SAJWV en by alle ander skietdisiplines by skietklubs, jagters- en sportskietverenigings. Die skade aan ‘n persoon se gehoor a.g.v. skietaktiwiteite kan relatief maklik bepaal word aangesien daar toenemend skade plaasvind aan die persoon se gehoor. Die skade raak dus mettertyd al hoe meer opvallend.

Read more...
28 April 2015

Kwelling van skieters

Lede van Kaapjag en van die SA Jaggeweer Skietvereniging (SAJSV) spreek geruime tyd al die kommer uit dat die formaat van die veldskiete, te wete vyf skote kort na mekaar en dertig skote per kompetisie, verwering van die lope van jaggewere kan versnel.  Versoeke is al ontvang om die formaat te verander, onder meer om die aantal skote te verminder, of om die tydsbeperkings te verwyder.  Die saak was ‘n besprekingspunt op die onlangse (16 Maart 2007) Algemene Jaarvergadering van die SAJSV.  Daar het ‘n lid aangevoer dat ‘n literatuur ondersoek wat hy oor die onderwerp gedoen het, aandui dat vuur tempos van die aard wat in veldskiet ter sprake is, nie ‘n beduidende invloed oploop lewe behoort te hê nie.  Die mening is met toejuiging ontvang, en die mosie om die formaat van die veldskiete aan te pas is eenparig verwerp.

Read more...
28 April 2015

Die 375 H & H Magnum kaliber is in 1912 deur die Engelse geweermakers Holland & Holland in Engeland bekendgestel as die 375 Belted Rimless Nitro Express en hierdie staatmaker raak waarskynlik noun a meer as 100 jaar, jaarliks steeds meer en meer populêr by jagters en skuts in Suider Afrika!

Read more...
28 April 2015

The hunter is afforded the privilege to kill an animal when hunting! WOW!!, Do we realise the enormity of this privilege and the attendant responsibility? The moment a hunter takes aim at an animal for that very important “first shot”, there is a very big responsibility on him/her to ensure a quick death for his prey, with the first shot! A hunter not taking this responsibility seriously, should reflect on his role as “modern hunter” and consider the following quotation from the code of conduct of the SA Hunters and Game Conservation Association:

Read more...
28 April 2015

Die mens as jagter mag die vergunning gebruik wat jaggeleenthede hom bied om ’n dier dood te maak! WOW!!, besef ons altyd hoe ’n groot voorreg en gepaardgaande verantwoordelikheid dit is? Die oomblik wat die jagter aanlê vir daardie belangrike “eerste skoot” op ‘n dier, rus daar ‘n groot verantwoordelikheid op sy skouers om ’n vinnige dood vir sy prooi te verseker, met die eerste skoot! Die jagter wat die verantwoordelikheid nie met die nodige erns benader nie, behoort mooi te besin oor sy rol as “moderne jagter” na hy die volgende uittreksel uit die erekode van die SA Jagters- en Wildbewaringsvereniging gelees het:

Read more...
28 April 2015

Die laerskoolseun staan in die buurman se tuin met sy windbuks (die hedendaagse naam is ‘n luggeweer) onder die vye- en appelkoosbome en skiet die muisvoëls, spreeus en tiptolle wat so heerlik aan die vrugte eet. Die seun het ‘n staande uitnodiging om sekere voëls se getalle in die tuin te beperk, want die Tannie lê haar vrugte in (vir konfyt ens.), anders eet die voëls alles op - of daar word net ‘n hap geneem uit elke vrug - vóór dit in die kombuis kan kom en ingelê word. Wanneer hy ander jagvelde soek, stap die seun met sy windbuks in die hand verby die laaste paar blokke woonhuise tot by die dorpsgrens. Nou is die jong jagter in die veld en hy kan verder na hartelus die wêreld verken met sy windbuks in die hand.

Read more...
28 April 2015

The school boy walks with his pellet gun (nowadays referred to as an air rifle) under the fig and apricot trees in the neighbour's yard, shooting mouse birds, Cape bulbul (tiptol) and starlings eating the ripe fruit. The boy has permission from the owner to control the numbers of certain species in the garden. She makes preserves from the fruit and if the bird numbers are not controlled, there will be nothing left for the household to enjoy. When he is done, the boy takes a stroll towards the edge of town where he explores the veld with his air rifle in hand for other potential quarry.

Read more...
28 April 2015

The Association often receives comments that too much time is dedicated to shooting activities to the detriment of hunting, or that SA Hunters and Game Conservation (SAHGCA) has become a shooting association. Read more...

28 April 2015

Van tyd tot tyd word die volgende stellings deur lede gemaak: “daar word te veel tyd afgestaan aan skietaktiwiteite ten koste van jag!” of “die SA Jagters- en Wild-bewaringsvereniging (SAJWV) het in ’n skietvereniging ontaard!” Read more...

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za