• Nasionale Intertak Spanskietkompetisie 2017

  Nasionale Intertak Spanskietkompetisie 2017

  Die SA Jagters, nasionale Intertak Spanskietkompetisie het plaasgevind op Saterdag, 12 Augustus 2017 op die nuwe Meerkatgat skietbaan van die Vrystaat Sandveld Read More
 • Nasionale President skietkompetisie 2017

  Nasionale President skietkompetisie 2017

  Die Nasionale President skietkompetisie wat op Saterdag, 23 September 2017 op die Elandsrand skietbaan te Kroonstad plaasgevind het. Read More
 • SA Jagters Golfdag Junie 2017

  SA Jagters Golfdag Junie 2017

  SA Jagters het op Vrydag 9 Junie 2017 vir die eerste keer in die geskiedenis ‘n Gholfdag gehou. Hierdie dag is gehou Read More
 • SA Jagters Ledewerwing by HuntEx 2017

  SA Jagters Ledewerwing by HuntEx 2017

  SA Jagters het weer eens vanjaar by HuntEx Gauteng gehou te Gallagher Estate teen die einde van April ‘n spesiale poging aangewend Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Shooting News and Articles (21)

Skietsake Nuus en Artikels

24 January 2018

In the past, the hunting of birds in flight with a shotgun, also known as wingshooting, was perceived as a hobby among the stiff upper lip English with their Purdeys slung over their arms, while looking down their noses at the commoners. Fortunately, this stereotyping is something of the past. These days, Italian O/Us, East European SBS, and the occasional pump and bolt action and semi-automatic shotguns are very popular among hunters and sport shooters. The popularity of wingshooting is on the increase worldwide. Sound agricultural practices and a growing awareness of responsible hunting and sustainable use of gamebirds support this activity.

Read more...
16 January 2018

Die jag van voëls in vlug, met ‘n haelgeweer, oftewel “wingshooting”, is in die verlede baie gesien as die gebied van die Engelsman wat stywe rug, neus in die lug en Purdey oor die arm, neerkyk op die res van ons. Hierdie stereotiepe het gelukkig reeds gesneuwel, wel meestal, en gevolglik sien ‘n mens deesdae ‘n oormag van Italiaanse O/U’s, Oos Europese SBS’s en so nou en dan selfs pomp- en slotaksie en semi-outomatiese haelgewere in die jagveld en op die baan. Gevolglik neem die gewildheid van voëljag wêreldwyd toe en gerugsteun deur gesonde boerderypraktyke en ‘n nuwe uitkyk van jagters in terme van verantwoordelike en volhoubare benutting van die voëls wat ons jag, sal dit vir ‘n lang tyd so voortduur.

Read more...
20 October 2017

SA Jagters begin in Januarie 2018 met 'n kompetisiestruktuur vir Gallery Sporting Rifle op streek/provinsie en nasionale vlak waardeur lede van SA Jagters provinsiale en nasionale kleure in Gallery Sporting Rifle kan verwerf.

Gallery Sporting Rifle is 'n jaggebaseerde skietkompetisie volgens die internasionale reëls van die International Gallery Rifle Federation (IGRF). Die Gallery Sporting Rifle skietkompetisie is 'n aparte skietkompetisie wat sal plaasvind op dieselfde dag as die Streek Presidentskietkompetisie. Dit word aangebied as 'n laaste aflossing, of twee, op dieselfde skietbaan nadat die Presidentskietkompetisie afgehandel is. Hierdie is twee verskillende skietkompetisies waarvan die reëls, toerusting en teikens verskil. Dit gee aan skuts die geleentheid om op dieselfde dag aan beide die skietkompetisies deel te neem en kwalifiserende tellings op te stel vir die twee onafhanklike ranglyste.

Lees meer in die aangehegte dokumente

Filename Size Date
A Microsoft Word file Gallery Sporting Rifle 2018 registrasie en deelname 238 KB 2017-10-20
An Adobe Acrobat file Registrasievorm Gallery Sporting Rifle 60.42 KB 2017-10-20
An Adobe Acrobat file Streekskietprogram 6 Febr 2018 41.01 KB 2018-02-06
An Adobe Acrobat file Takke streke provinsies 28.81 KB 2017-10-20

Read more...
20 October 2017

In January 2018, SA Hunters will introduce a new structure for members to compete in Gallery Sporting Rifle competitions at regional/provincial and national level that will create opportunities to obtain provincial and national colours in this sport.

Gallery Sporting Rifle is a hunting based shooting competition according to the international rules of the International Gallery Rifle Federation (IGRF). The Gallery Sporting Rifle shooting competition is a separate shooting competition that will take place on the same day as the regional President Shooting Competition, and will be held as a last relay, possibly two, immediately after the President Shooting Competition has been concluded. These two competitions differ in terms of rules, equipment and targets. It gives shottists the opportunity to participate in both competitions on the same day and to obtain qualifying scores for two independent rankings.

Read more in the documents attached below

Filename Size Date
A Microsoft Word file 01 Gallery Sporting Rifle 2018 registration and participation 232.5 KB 2017-10-20
An Adobe Acrobat file Branch Region Province 28.81 KB 2017-10-20
An Adobe Acrobat file Registration Form Gallery Sporting Rifle 60.42 KB 2017-10-20
An Adobe Acrobat file Streekskietprogram 6 Febr 2018 41.01 KB 2018-02-06

Read more...
18 April 2016

Blootgestel aan die harde geluide van vuurwapen skote (wanneer jy jag of op ‘n skietbaan skiet) op ‘n deurlopende basis sal dit permanente skade aan jou gehoor veroorsaak indien jy nie voldoende voorsorg tref om jou gehoor te beskerm nie.

Wanneer ‘n persoon herhaaldelik blootgestel word aan klank vlakke van meer as 85 desibels (desibels is die maatstaf vir die meet van klank intensiteit), kan geleidelike gehoorskade by ‘n persoon begin intree {noise-induced hearing loss (NIHL)}.

Gehoorskade is ‘n geleidelike proses, nie dadelik waarneembaar nie en uiteindelik indien opgedoen, is dit onomkeerbaar met permanent gehoorverlies! Die spreekwoordelike “dief in die nag”!

Read more...
03 December 2015

Sandrivier 58 het opgetree as gashere vir ons tweede sportskiet kampioenskap wat in Welkom plaasgevind het.  Die deelname het gegroei met 14% en daar is 'n totaal van 327 teikens geskiet teenoor die 281 tydens ons eerste kampioenskap in 2014.  Die kampioenskap skep die geleentheid om op dieselfde dag onder dieselfde omstandighede jou skietvernuf teen mede-posliga deelnemers te meet.

Die kampioenskap is vanjaar oor twee dae aangebied en vind in 2016 tydens die laaste naweek in November plaas.  Sandrivier 58 het ook reeds weer hulle bereidwilligheid getoon om as gashere op te tree.  Ook aan hulle ons opregte dank.

Skortskiet Kampionskappe 2015 uitslae

Filename Date
A Microsoft Excel file SAJWV Sportskiet Kampioenskappe Finale Uitslae.xls 2015-12-03

Read more...
25 August 2015

Gewysigde reël Januarie 2016: Die gebruik van trompremme (muzzle brakes) op vuurwapens word vanaf 1 Januarie 2016 kragtens die “SAJWV Universele Reëls by skietoefeninge” nie toegelaat op skietbane waar georganiseerde tak-, streek- of nasionale skietoefeninge/kompetisies deur takke van die SAJWV aangebied word nie.

Read more...
25 August 2015

Revised rule January 2016: From 1 January 2016 the use of muzzle brakes will not be allowed  on shooting ranges where organised branch-, regional- or national shooting exercises/competitions are hosted by the branches of SAHGCA on the strength of the “SAHGCA Universal Rules at shooting exercises”.

Read more...
28 April 2015

British rifle manufacturer Holland & Holland launched its 375 H & H Magnum calibre in 1912 as the 375 Belted Rimless Nitro Express. After more than hundred years, this stalwart remains among one of the most popular calibres with hunters in southern Africa.

Read more...
04 June 2015

According to experienced professional hunters, the risks are relatively low when hunting the Big Five. The predominant and ever-present danger is a shooting incident where the hunter is usually at fault.

Read more...

Volgens ervare professionele jagters is daar relatief min risiko om een van die groot VYF te jag. Die oorheersende en immer teenwoordige gevaar is dié van ‘n skietvoorval, met die jagter wat dikwels die probleem veroorsaak.

Read more...

From 1 January 2016, it will be compulsory for all shottists (adults and children) to wear shooting glasses on shooting ranges during SA Hunters and Game Conservation Association's branch, regional and national shooting activities. This rule will apply when using all type of firearms and air-rifles. Spectators do not have to wear shooting glasses.

Hearing protection (ears) is already compulsory on all SAHGCA shooting ranges and all other shooting clubs, hunting and sport shooting associations. Damage to hearing caused by shooting is relatively easy to notice since damage are progressive in cases of gross negligence.

Read more...

Die dra van skietbrille (vir volwassenes en kinders) op alle skietbane van die SA Jagters- en Wildbewarings-vereniging gedurende skietaktiwiteite op tak, streek en nasionale vlak sal vanaf 1 Januarie 2016 verpligtend wees. Dit sal geld vir alle tipes vuurwapens en ook luggewere! Skietbrille is slegs verpligtend vir skuts op die skietpunt, nie vir toeskouers nie.

Oorbeskerming is reeds verpligtend op alle skietbane van die SAJWV en by alle ander skietdisiplines by skietklubs, jagters- en sportskietverenigings. Die skade aan ‘n persoon se gehoor a.g.v. skietaktiwiteite kan relatief maklik bepaal word aangesien daar toenemend skade plaasvind aan die persoon se gehoor. Die skade raak dus mettertyd al hoe meer opvallend.

Read more...
28 April 2015

Kwelling van skieters

Lede van Kaapjag en van die SA Jaggeweer Skietvereniging (SAJSV) spreek geruime tyd al die kommer uit dat die formaat van die veldskiete, te wete vyf skote kort na mekaar en dertig skote per kompetisie, verwering van die lope van jaggewere kan versnel.  Versoeke is al ontvang om die formaat te verander, onder meer om die aantal skote te verminder, of om die tydsbeperkings te verwyder.  Die saak was ‘n besprekingspunt op die onlangse (16 Maart 2007) Algemene Jaarvergadering van die SAJSV.  Daar het ‘n lid aangevoer dat ‘n literatuur ondersoek wat hy oor die onderwerp gedoen het, aandui dat vuur tempos van die aard wat in veldskiet ter sprake is, nie ‘n beduidende invloed oploop lewe behoort te hê nie.  Die mening is met toejuiging ontvang, en die mosie om die formaat van die veldskiete aan te pas is eenparig verwerp.

Read more...
28 April 2015

Die 375 H & H Magnum kaliber is in 1912 deur die Engelse geweermakers Holland & Holland in Engeland bekendgestel as die 375 Belted Rimless Nitro Express en hierdie staatmaker raak waarskynlik noun a meer as 100 jaar, jaarliks steeds meer en meer populêr by jagters en skuts in Suider Afrika!

Read more...
28 April 2015

The hunter is afforded the privilege to kill an animal when hunting! WOW!!, Do we realise the enormity of this privilege and the attendant responsibility? The moment a hunter takes aim at an animal for that very important “first shot”, there is a very big responsibility on him/her to ensure a quick death for his prey, with the first shot! A hunter not taking this responsibility seriously, should reflect on his role as “modern hunter” and consider the following quotation from the code of conduct of the SA Hunters and Game Conservation Association:

Read more...
28 April 2015

Die mens as jagter mag die vergunning gebruik wat jaggeleenthede hom bied om ’n dier dood te maak! WOW!!, besef ons altyd hoe ’n groot voorreg en gepaardgaande verantwoordelikheid dit is? Die oomblik wat die jagter aanlê vir daardie belangrike “eerste skoot” op ‘n dier, rus daar ‘n groot verantwoordelikheid op sy skouers om ’n vinnige dood vir sy prooi te verseker, met die eerste skoot! Die jagter wat die verantwoordelikheid nie met die nodige erns benader nie, behoort mooi te besin oor sy rol as “moderne jagter” na hy die volgende uittreksel uit die erekode van die SA Jagters- en Wildbewaringsvereniging gelees het:

Read more...
28 April 2015

Die laerskoolseun staan in die buurman se tuin met sy windbuks (die hedendaagse naam is ‘n luggeweer) onder die vye- en appelkoosbome en skiet die muisvoëls, spreeus en tiptolle wat so heerlik aan die vrugte eet. Die seun het ‘n staande uitnodiging om sekere voëls se getalle in die tuin te beperk, want die Tannie lê haar vrugte in (vir konfyt ens.), anders eet die voëls alles op - of daar word net ‘n hap geneem uit elke vrug - vóór dit in die kombuis kan kom en ingelê word. Wanneer hy ander jagvelde soek, stap die seun met sy windbuks in die hand verby die laaste paar blokke woonhuise tot by die dorpsgrens. Nou is die jong jagter in die veld en hy kan verder na hartelus die wêreld verken met sy windbuks in die hand.

Read more...

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za