• SA Jagters Golfdag Junie 2017

  SA Jagters Golfdag Junie 2017

  SA Jagters het op Vrydag 9 Junie 2017 vir die eerste keer in die geskiedenis ‘n Gholfdag gehou. Hierdie dag is gehou Read More
 • SA Jagters Ledewerwing by HuntEx 2017

  SA Jagters Ledewerwing by HuntEx 2017

  SA Jagters het weer eens vanjaar by HuntEx Gauteng gehou te Gallagher Estate teen die einde van April ‘n spesiale poging aangewend Read More
 • First cheetah cubs born at Rietvlei Nature Reserve

  First cheetah cubs born at Rietvlei Nature Reserve

  Pretoria:  The birth of three cheetah cubs at Rietvlei Nature Reserve (RNR) south of Pretoria early in November 2016 has caused great Read More
 • 1
 • 2
 • 3

SAHGCA Newsletters (42)

SAJWV Nuusbriewe

30 April 2014

Predation Website

The Predation Management Forum will be launching a predation website on Wednesday, 21 May 2014.  This website has been designed to provide a wide spectrum of information relating to those predators that cause so much damage to livestock farmers as well as to give the producer the necessary information to apply the correct predation management practices.  The website stresses Legislative issues and producers will also have the opportunity to ask our expert, Dr. Gerhard Verdoorn any questions relating to the issue of predation. The website address will be released at the launch.

Read more...
30 March 2014

NTVF

Die Nasionale Takvoorsittersforum wat op 8 Maart by Inyathipark gehou is, is deur 62 takvoorsitters en12 streekskoördineerders bygewoon. Die vergadering het glad verloop. Die nuwe elektroniese stelsel vir die bywoning van tak-aktiwiteite wat in Julie landwyd in werking sal tree, is aan afgevaardigdes gedemonstreer. Die kwessie oor tak-subsidies is ook te ruste gelê nadat afgevaardigdes ten gunste van die handhawing van die status quo gestem het. Ander belangrike aspekte wat bespreek is, was onder andere die aanstelling van NTVF-verteenwoordigers in 'n taakgroep om SAJWV se grondwet van nader te bekyk; groter betrokkenheid van tak-besture in die verspreiding van lidmaatskapkaartjies om probleme met posaflewering te bekamp; en terugvoering oor bewaring en jeugontwikkeling.

Read more...
30 January 2014

The shooting season starts

The first major competition of the year took place last Saturday 25 January at the Ellerbeck range near Clocolan, Free State. Nearly 240 competitors took part in what is, at least in terms of numbers of participants, the largest shooting competition of SAHGCA. The event ran very smoothly, with 12 details of 20 shottists competing on 8 different ranges. The team results were as follows: 5th: Tembo A; 4th Lammergeier C; 3rd Pretoria East A; 2nd Lammergeier C and 1st: Lammergeier A. In the President’s shoot individual class, the results were: 5th Werner Terblanche (Tembo); 4th: CF v.d. Merwe (Lammergeier); 3rd: PD Jacobs (Pretoria East); 2nd: AL Bekker (Lammergeier) and 1st: D Bekker (Junior- Lammergeier).

Thanks to all the organisers and Range Officers who contributed to the smooth running of the event.

Read more...
30 November 2013

Kongres

Kongres 2013 is nou iets van die verlede.

Peter Flack, bekende jagter en bewaringskundige, was die gasspreker by SAJWV se jaarlikse dinee wat op Vrydagaand, 8 November gehou is. Hy het afgevaardigdes en gaste vir sowat 'n halfuur vermaak met sy interessante jagstories, staaltjies en kundigheid oor bewaring.

Peter se toegewydheid tot jag en sy opregte belangstelling in bewaring het deurgaans sterk na vore gekom tydens sy aanbieding. Dit was vir almal 'n voorreg om 'n blik te kry op Peter se interessante en kleurryke jagervarings.

Die kongres wat op die volgende dag gehou is, het goed afgeloop. Daar was opbouende besprekings en terugvoering. Afgevaardigdes het 'n oorsig gekry oor die SAJWV se finansiële prestasie van die afgelope boekjaar, huidige projekte en voorgestelde strategie van die SAJWV bestuur. Die kongres het drie nuwe lede tot die Uitvoerende Komitee verkies om die vakante poste te vul waaroor ons in die vorige nuusbrief berig het. Dr Wilhelm Greeff is die nuwe VP: Kommunikasie; Carl Arnold is VP: Opleiding; en Bossie Boshoff is VP: Jag.

Read more...
30 October 2013

Liability Insurance

There appears to be some confusion pertaining to the terms and conditions of the proposed liability insurance for SAHGCA and its members. The facts of the matter are as follows:

 • The cover is for both members and the Association, i.e., assuming there is a shooting accident during a SAHGCA shooting competition, where for example a visitor is shot and killed by a SAHGCA member and there is also some culpability by the SAHGCA Range Officer. The dependents of the deceased could proceed against the SAHGCA member who pulled the trigger; or the SAHGCA member who was negligent in his duties as Range Officer; or SAHGCA itself if there was some fault, let’s say, with the Range Officer rules or the way the Range Officer had obtained his/her qualification; or for that matter any or all of the 3 parties above. In this case all 3 would be protected to the tune of R 20 million.  If, to carry this example further, the Range Officer had pre-existing personal liability cover to the tune of R5 million, and the claim was for R20 million (for loss of earnings, for example), the members personal cover would be used first and then the proposed SAHGCA cover would kick in for the remaining R15 million. Read more...
30 September 2013

Skietaktiwiteite
Die jaarlikse President Skietkompetisie het verlede naweek by Genl. Piet Joubert-skietbaan, noord van Pretoria, plaasgevind.  104 deelnemers van regoor die land (85 Ope afdeling, 10 Seniors, 9 Dames en 29 Juniors) het byeengekom om in SAJWV se mees prestige individuele skietbyeenkoms van die jaar mee te ding.  Die Ope-afdeling is gewen deur SJ Vorster (Lammergeyer) met 540 uit 540 – 15 V-kolle; met AJ Strauss (Makwepa)- 530 (13) in die tweede plek en T Cilliers (Makwepa)  - 520 (13) in die derde plek. L Uys (Suikerbosrand) het die Senior-afdeling gewen, T Taylor (Lammergeyer) het in die Dames-afdeling geseëvier en die O/18 randslag is gewen deur  RD Smit (Impala), met E Coleman (Springbok) as die wenner in die O/13 luggeweer-afdeling.

Read more...
30 August 2013

Shooting activities

The National Inter-branch Team shoot took place at the Vrystaat Sandveld Soutpan shooting range on 17 August 2013. The shoot was hosted by the Bloemfontein branch, ably assisted by the Vrystaat Sandveld branch. This was the first National shoot where the new Range Officer Manual and new Range Safety rules were in force and safety procedures were noticeably improved, compared to previous National shoots.

The competition was deservedly won by the Lammergeier “A” team, in very challenging weather conditions. The shooting standards at Lammergeier are so high that were it not for the SAHGCA rule that no more than 3 teams may qualify from any one branch in this competition, there would have been 4 Lammergeier teams in the 30 teams that made the final!  The better you shoot, the easier your hunt becomes and Pierre Bosch, the Chairman of the Lammergeier branch, has set his branch’s standards so high that it will be difficult for others to match. Congratulations also to Makwepa “A” who came second and to Genl. De la Rey “A” who were only invited as a result of other teams not being able to attend, but yet managed to come third overall.

Read more...

Page 4 of 4

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za