Shooting Activities - Skiet Aktiwiteite

English

These days strict firearm legislation (quite necessary) does not allow a person to shoot with an airgun in urban areas which means that children rarely get the chance to use an airgun except at a shooting range or on a farm. Read here about shooting and other activities offered for children at the branches of SA Hunters.

Some hunters are under the mistaken impression that the firing of a couple of rounds at the shooting range from a comfortable position over a shooting bench, constitutes sufficient preparation for a hunt. Read here about practical shooting skills for hunters.

The moment a hunter decides to shoot at an animal, he/she has the responsibility to strive for a “first shot kill” every time. Read here for more information about the “Manual for the Development of Shooting Skills for Hunters”

SA Hunters often receive comments that too much time is dedicated to shooting activities to the detriment of hunting or that SAHGCA has become a shooting association. Read here to see why hunters should be shooting at a shooting range as often as possible.

“Shooting range safety rules for participants” and “Standard Commands on the shooting range” is compulsory from 1 October 2013 on all ranges managed by branches of SA Hunters. Shooting range safety rules and commands can be downloaded here.

The revised hunting derived shooting exercises came into effect on 16 January 2014. Read here about these shooting exercises and rules for those exercises offered by the branches of SA Hunters.

The shooting exercises of SAHGCA are developed to simulate different hunting scenarios and huntable species with a variety of firearms on shooting ranges. Read here about the shooting activities offered by SA Hunters.

Every branch of SAHGCA has access to a shooting range where their members can participate in shooting activities offered by branches. Read here about the shooting ranges at branches.

Afrikaans

Ongelukkig - maar met goeie rede - vir vandag se kinders én volwassenes is daar streng wetgewing (Vuurwapenwet) wat die afvuur van selfs luggewere, verbied in beboude gebiede (stede, dorpe ens.). Lees meer hier oor die skiet- en ander aktiwiteite wat vir kinders by die takke van die SA Jagters aangebied word.

Sommige jagters dink dat die skiet van ’n paar skote op die skietbaan na ’n papierteiken vanuit bv. ‘n gemaklike posisie sitposisie oor ’n skietbank, voldoende voorbereiding vir ’n jagtog is. Lees hier meer oor praktiese skietvaardighede vir jagters.

Die oomblik wat ’n jagter sy vuurwapen op ’n dier rig met die doel om dit te dood, het hy/sy die verantwoordelikheid om ‘n “eerste skoot, doodskoot” elke keer doelgerig na te streef en te bereik. Lees hier meer oor die handleiding vir Skietvaardigheidsontwikkeling vir Jagters.

Van tyd tot tyd word die volgende stelling deur individue gemaak: “daar word te veel tyd afgestaan aan skietaktiwiteite ten koste van jag!” of  “die SA Jagters het in ’n skietvereniging ontaard!”  Lees meer hier oor hoekom ’n jagter so gereeld moontlik op ’n skietbaan moet skiet.

“Skietbaanveiligheidsreëls vir Deelnemers” en “Standaardbevele op die  Skietbaan” is vanaf 1 Oktober 2013 verpligtend op alle skietbane wat deur takke van die SA Jagters bedryf word. Skietbaan veiligheid en standaardbevele kan op hierdie blad afgelaai word.

Die hersiene jaggebaseerde skietoefeninge het op 16 Januarie 2014 in werking getreë. Lees meer hier oor al die skietoefeninge en reëls daarvoor wat by SA jagters aangebied word.

Die skietoefeninge van die SA Jagters is ontwikkel om verskillende jagomstandighede op verskillende spesies met verskillende jagwapens so prakties moontlik op ’n skietbaan na te boots. Lees meer hier oor die skietaktiwiteite.

Elke SA Jagters tak het toegang tot een of meer skietbane waar  tak lede op ‘n gereelde basis tydens georganiseerde tak-skietdae aan skiet-aktiwiteite kan deelneem.  Leer gerus meer hier oor skietbane by takke.

Reloading - Herlaai

People who are unfamiliar with the process of reloading of ammunition are always concerned about the safety of this practice. Read here about the practice of reloading your own ammunition. You can also read the published articles on this page.

Een van die eerste vrae van buitestaanders (persone wat nog nie self ammunisie herlaai nie) wanneer die onderwerp ter sprake kom is die volgende: “Is die herlaai van ammunisie deur individue nie ‘n gevaarlik proses nie?” Lees hier meer oor die proses om jou eie ammunisie te herlaai. Lees ook gerus die gepubliseerde artikels op hierdie bladsy.

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za