SA Jagters bring hofaansoek teen Minister van Polisie

Teen hierdie tyd is dit reeds redelik wyd bekend dat SA Jagters besluit het om ‘n hofaansoek te bring teen die Minister van Polisie oor die hernuwing van Vuurwapenlisensies.

Artikel 24 van Wet 60 van 2000 soos gewysig bepaal dat alle “nuwe lisensies” wat sedert 2006 uitgereik is hernu moet word. Hierdie hernuwingsaansoek moet ingevolge die Wet ingehandig word minstens 90 dae voordat die bestaande lisensie verval.

In beginsel handel die hofaansoek met die grondwetlikheid van die Polisie en die Sentrale Vuurwapenregister se standpunt dat waar ‘n lisensie verval het en daar nie betyds ‘n aansoek om hernuwing van die lisensie ingedien is nie, die wapen ingehandig moet word by die naaste polisiestasie vir vernietiging.

Die Wet maak in sigself geen spesifieke voorsiening vir so ‘n besluit nie en magtig die Polisie ook nie om so ‘n besluit te neem nie.

Sedert 2011 het ongeveer 175 000 of dalk reeds meer vuurwapenlisensies reeds verval en is daar nie aansoek vir hernuwing van hierdie lisensies ingedien nie. Die meeste van hierdie wapens is handwapens, aangesien die lisensie vir ‘n selfverdedigingswapen, wat bykans uitsluitlik handwapens is, slegs vir 5 jaar geldig is. Dit het grootliks gebeur omdat eienaars van hierdie vuurwapens doodgewoon vergeet dat die lisensies verval en nie gereeld aandag gee aan die lisensie wat ‘n beperkte leeftyd het, en die vervaldatum daarvan nie.

Hierdie wapeneienaars is geensins kriminele nie, hulle het geen kwade bedoelings gehad nie en het doodgewoon vergeet van die hernuwing van die lisensie. Net so is die wapens ook nie in enige kriminele optrede gebruik nie en is daar geen kwade bedoelings met die wapens nie.

Dit gebeur gereeld dat mense vergeet van die vervaldatums van voertuiglisensies en bestuurderslisensies wat elkeen ook ‘n beperkte leeftyd het. In hierdie gevalle word die lisensie hernu indien die persoon ‘n administratiewe boete betaal en word die individu nie van sy eiendom (die motor) ontneem nie.

Verder het die Polisie en die SVR sedert 2011 elke lisensieaansoek wat laat ontvang is, selfs so lank as 5 jaar nadat die lisensie verval het, ontvang, prosesseer en die lisensie hernu, indien die eienaar aan die gestelde vereistes voldoen. Daar is letterlik duisende gevalle waar sulke laat aansoeke vir hernuwing van lisensies aanvaar is en die hernuwings van die lisensies uitgereik is.

In Februarie 2016 het die waarnemende Kommissaris van Polisie egter ‘n instruksie uitgereik aan alle polisiestasies om geen laat aansoek vir die hernuwing van ‘n wapenlisensie in ontvangs te neem nie en om die betrokke aansoeker in te lig dat hy/sy onwettig in besit van die wapen is. In opdrag van die waarnemende Kommissaris word die wapeneienaar dan ingelig dat die wapen by die Polisie ingehandig moet word.

SA Jagters is van mening dat hierdie optrede van die Polisie nie wettig kan wees nie en het daarom besluit om die Hofaansoek te bring in ‘n poging om die Wet gewysig te kry om die leemtes in die Wet reg te stel. Die hofaansoek is voorberei, geliasseer en die hofstukke op die onderskeie partye beteken en die Hooggeregshof in Noord Gauteng (Pretoria) sal hierdie aansoek aanhoor op 25 en 26 April 2017.

Die koste van hierdie Hofaansoek is uiteraard baie groot en word ten volle gedra deur SA Jagters en die lede van die Vereniging. Uiteraard sal elke wapeneienaar van wie ‘n lisensie reeds verval het of nog gaan verval bevoordeel word indie SA Jagters ‘n gunstige uitspraak sou kry in die Hofaansoek.

SA Jagters wil daarom ook ‘n geleentheid skep vir alle wapeneienaars om by te dra tot die koste van die Hofaansoek waaruit hulle in alle geval bevoordeel kan word. SA Jagters wil egter nie bloot net bakhand by die publiek gaan bedel nie maar het eerder besluit om die insameling van bydraes to hulle Regshulpfonds te doen by wyse van ‘n kompetisie waar elke persoon wat ‘n bydrae maak tot die Regshulpfonds die kans staan om in ‘n gelukkige trekking een van ‘n aantal moontlike groot pryse te wen.

Om dit maklik te maak om ‘n bydrae te maak tot die Regshulpfonds van SA Jagters kan u ‘n bydrae maak deur ‘n bedrag in te betaal in die rekening van die Regshulpfonds. Vir elke R 100 of veelvoude van R 100 wat inbetaal word sal daar vir die persoon ‘n elektroniese kaartjie geskep word in ‘n trekking waarin een van ‘n aantal groot pryse gewen kan word. Die trekking sal gedoen die namiddag van 26 April 2017 na die Hofsaak aangehoor is.

Bydraes kan gedoen word deur bedrae in veelvoude van R 100 elektronies oor te plaas na die bankrekening van SA Jagters se Regshulpfonds en slegs die letter K en u selfoonnommer as verwysing te verskaf.

SA Jagters sal die trekking doen en die gelukkige wenners van die pryse dan skakel deur die selfoonnommer te gebruik om die wenners van die pryse in te lig.

Bank ABSA
Takkode 632005
Rekeningnommer 9134305406
Verwysing K + selfoonnommer (slegs u selfoonnommer)

 

Rate this item
(0 votes)
  • Last modified on Wednesday, 22 February 2017 10:39
  • font size

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za