Conservation Policies (6)

Bewaringbeleide

05 October 2016

Lood is ‘n swaar metaal wat in die natuur voorkom in lae konsentrasies en wat geen voordeel inhou vir die menslike liggaam nie. Inteendeel, verhoogde loodbloedvlakke kan lei tot ernstige afwykings in terme van die senuwee-, spysverterings- en voortplantingstelsel en dit affekteer ook sommige organe direk, veral die urienweg en niere. Loodbloedvlakke van 3 µg/dL (mikrogram lood per desiliter bloed) of 0.000003g/100ml, word as normaal beskou in die algemene volwasse bevolking, met 10 µg/dL wat gesien word as kommerwekkend en permanente gesondheidskade wat plaasvind by 80 µg/dL). Die gepaardgaande gesondheidsrisiko’s vir die mens is veral sterk by, kinders, swanger vroue en vroue wat beplan om kinders te hê, en hierdie is ook die mees kwesbare groepe. Loodbloedvlakke bo 5 µg/dL word reeds as kommerwekkend hoog beskou.

Read more...
13 July 2016

Algemeen:

Die SAJWV neem kennis van die menige studies ter bewys van die minimale effek wat loodpartikel inname het op die loodbloedvlakke van menslike verbruikers, beide as gevolg van die chemiese samestelling en gevolglike biobeskikbaarheid van lood in soliede vorm vir opname in die mens se liggaam en as gevolg van die bedryf van gesonde praktyke by die verwerking van vleis afkomstig vanaf wild, wat gejag is.

Read more...
25 November 2015

General:

SAHGCA takes note of the multitude of studies proving the minimal contribution of lead particle intake to an increase in lead blood levels in consumers of game meat, due in part to the chemical composition of lead in solid form and it’s bioavailability to the human body, as well as sound meat processing practice, when it comes to hunted game.   

Read more...

10 September 2015

SAHGCA POLICY STANCE ON PREDATOR AND CAPTIVE BREEDING

SAHGCA recognises the vital role hunters play in socio-economic development and conservation of wildlife heritage and have done so since the creation of the Association in 1949. More than 1,4 billion km2 of extensive wildlife areas and habitats in sub-Saharan Africa is conserved to ensure the sustainability of hunting stock, while also conserving biodiversity. This area exceeds the area encompassed by national parks.

Read more...

22 April 2015

POLICY POSITION: INTENSIVE AND SELECTIVE BREEDING TO ENHANCE OR  ALTER GENETIC CHARACTERISTICS OF INDIGENOUS GAME SPECIES FOR COMMERCIAL PURPOSES

ACKNOWLEDGING that SAHGCA has the responsibility of protecting the long-term interests of its members in terms of their ability to participate in fair-chase hunting of representative indigenous species, specifically concerning the conservation of the genetic diversity and integrity of huntable species and the preservation of extensive wildlife systems, essential to fair-chase hunting;

RE-ENFORCING SAHGCA’s commitment to section 24 of the Constitution of South Africa, the Convention on Biological Diversity and other relevant international conventions and agreements, and South Africa’s environmental management  legislation;

Read more...
22 April 2015

The human oriented nature of the SAHGCA conservation charter and conservation policy confirms the fact that the association sees conservation to have a "human face".  The association, therefore, manages it’s conservation activities within that context.

The two principal thrusts of SAHGCA’s conservation policy highlight the human oriented elements of conservation, namely that:

  1. conservation is the responsible, wise and sustainable use of renewable natural resources, and that;
  2. SAHGCA's conservation focus should be on indigenous fauna and flora. Read more...

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za