Conservation News and Information

Bewaringsnuus en -inligting

Friday, 07 April 2017 09:26

SA Hunters position on Rhino Horn Trade

SA Hunters and Game Conservation Association studied the progress reported in respect of the Integrated Strategic Management of Rhinoceros, as well as the proposed legislative changes by DEA with regard…

SA Hunters and Growth of the Wildlife Economy

Facts about the Conservation Status of Cheetah in South-Africa

Conservation Policies

Bewaringbeleide

Lood is ‘n swaar metaal wat in die natuur voorkom in lae konsentrasies en wat geen voordeel inhou vir die menslike liggaam nie. Inteendeel, verhoogde loodbloedvlakke kan lei tot ernstige…

SAJWV se standpunt ten opsigte van die gebruik van loodkern koeëls en lood-hael

SAHGCA's position on the use of lead core bullets and lead shot while hunting

Conservation Projects

Bewaringsprojekte

Wednesday, 22 April 2015 16:37

Tinyarhi Bewaringsinisiatief

Die Tinyarhi Bewaringsinisiatief (Tinyarhi) is die bewarings-arm van die SA Jagters- en Wildbewaringsvereniging wat in 1949 tot stand gekom het. Die Vereniging het 37, 000 lede wat by 73 takke…

Tinyarhi Conservation Projects

Conservation Legislation

Bewaringswetgewing

Bewaringswetgewing en beleide oop vir kommentaar Konsep dokumente kan in die onderste tabel afgelaai word. Kommentaar moet asb. voor die afsnydatum aan lizanne@sahunt.co.za gestuur word.   Legislation or Policy Date…

Provincial Conservation Legislation Documents

National Conservation Legislation Documents

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za