(Afrikaans onderaan)

SA Hunters managed to obtain a hunting opportunity for a Buffalo bull in Mozambique in the area adjoining the Sabie Game Park. The local community in the adjoining area obtained a hunting quota for five (5) Buffalo bulls and one of these was offered to SA Hunters.

To ensure a reasonable chance for hunters, the Board of SA Hunters decided to offer this Buffalo bull hunt in a lucky draw for only R50. The only condition is that adequate enrolments must be obtained to pay the cost of the buffalo bull to the community and to cover the value of the diamond offered as the second prize.

The hunting area is located next to the Sabie Game Park in Mozambique on the eastern boundary of Kruger National Park in Mozambique where the Sabie river flows into Mozambique. The area is located ideally and carries a reasonably large population of Buffalo.

As a second prize in this lucky draw the Board of SA Hunters will also make available a cut diamond to the value of R28 000. This diamond was donated by Diamant Branch of SA Hunters.

Please purchase your chance to this hunting opportunity by doing the following:

 1. Transfer R50 or multiples of R50 (which will allow you multiple entries) by means of an EFT to the bank account of SA Hunters. The account is held at ABSA and the account number is 01443990077.
 2. Just use your own mobile phone number and Buffalo as reference for the payment.

Entries for this draw close on 31 July 2019. SA Hunters will use your mobile phone number for the lucky draw for the hunt.

The following conditions will be applicable to this hunting opportunity.

 1. The hunt is offered for one buffalo bull in the area adjoining the Sabie Game Park in Mozambique.
 2. The hunter must travel on his own to the hunting area. You can easily travel there in your own vehicle, preferably a bakkie. The area is just across the border with Mozambique.
 3. Accommodation will be provided but the hunter must take along his own food and drinks.
 4. Accommodation, a hunting vehicle and a professional hunter registered in Mozambique will be provided by Sabie Game Park
 5. The hunter must provide for five (5) hunting days. This is also the period the accommodation, hunting vehicle and professional hunter will be provided by Sabie Game Park.
 6. The hunt must be booked and undertaken before the end of November 2019
 7. The meat of the hunted buffalo remains the property of the community. The hunter will be allowed a small portion (e.g. fillets) for own use. Due to Foot and Mouth Disease regulations no fresh meat may be imported from Mozambique into RSA.
 8. The hunter must provide his own rifle and ammunition. The minimum calibre requirement is .375 H+H or 9.3 X 62.
 9. Assistance will be rendered with applications for temporary import permits for firearms and ammunition into Mozambique. The cost thereof will be for the account of the hunter.
 10. Assistance will also be rendered to have a trophy dipped, packed and forwarded to RSA. The cost thereof will be for the account of the hunter. Please note that it may take up to six months after the hunt for the trophy to be shipped from Mozambique.
 11. The hunter must make own arrangements for a valid passport as well as a valid visa to visit Mozambique for the hunt.
 12. SA Hunters also received a donation from Custos Taxidermy in Kempton Park for taxidermy on the buffalo trophy.
 13. Should the hunter not be able to hunt the buffalo during the 5 hunting days booked, no further opportunity will be allowed.
 14. The hunter who wins this hunting event must undertake the hunt himself. This hunting event cannot be sold.

Buffeljag en Diamant Loting 2019

SA Jagters het geslaag daarin om ʼn jaggeleentheid vir ʼn buffelbul in die omgewing aanliggend aan die Sabie Game Park in Mosambiek te bekom. Die plaaslike gemeenskap het ʼn kwota van vyf buffelbulle te jag gekry en het een hiervan vir  SA Jagters aangebied.

Ten einde ʼn billike kans aan ʼn jagter te bied om hierdie buffel te gaan jag het die Raad van SA Jagters besluit om die jaggeleentheid uit te loot vir slegs R50. Die voorwaarde is dat ons genoeg inskrywings kry om die koste van die buffelbul aan die gemeenskap te kan betaal en om die waarde van die diamant te dek.

Die jaggebied is die omgewing naasliggend aan die Sabie Game Park in Mosambiek wat grens aan die oostelike grens van die KNP met Mosambiek waar die Sabierivier in Mosambiek vloei. Die omgewing is ideaal geleë en dra ʼn redelike groot buffelbevolking.

As ʼn tweede prys in hierdie trekking het die Raad van SA Jagters aangebied om ʼn geslypte diamant ter waarde van R28 000 beskikbaar te maak. Hierdie diamant is geskenk deur die Diamant-tak van SA Jagters.

Koop asseblief u kaartjie deur die volgende te doen:

 1. Plaas R50 of veelvoude van R50 (wat u meervoudige kanse sal gee) elektronies oor na die bankrekening van SA Jagters. Die rekening word gehou by ABSA en die rekeningnommer is 01443990077.
 2. Gebruik net u eie selfoonnommer en Buffel as verwysing.

Inskrywings vir hierdie trekking sluit op 31 Julie 2019. SA Jagters sal u selfoonnommer gebruik om die trekking van die gelukkige wenner van hierdie jag te doen.

Die volgende voorwaardes is van toepassing op hierdie jaggeleentheid.

 1. Die jag word aangebied vir een (1) buffelbul in die gebied aanliggend tot Sabie Game Park in Mosambiek.
 2. Die jagter moet self daarheen reis. U kan maklik met u eie voertuig (verkieslik ʼn bakkie) daarheen ry. Dit is net oor die grens in Mosambiek.
 3. Verblyf word verskaf maar die jagter moet sy eie etes en drinkgoed voorsien.
 4. Sabie Game Park verskaf verblyf, ʼn jagvoertuig en professionele jagter wat in Mosambiek geregistreer is.
 5. Die jagter moet voorsiening maak vir vyf (5) jagdae. Dit is ook die tydperk waarvoor Sabie Game Park verblyf en die diens van ʼn professionele jagter sal verskaf.
 6. Die jag moet bespreek en afgehandel word voor einde November 2019.
 7. Die vleis van die gejagte buffel bly die eiendom van die gemeenskap. Die jagter sal vir eie gebruik ʼn bietjie van die vleis (byvoorbeeld filette) kan kry. (Ingevolge die Bek-en-Klouseerbeheermaatreëls mag geen vars vleis in elk geval van Mosambiek na RSA ingebring word nie.)
 8. Die jagter moet sy eie geweer en ammunisie voorsien. Die minimum kalibergeweer om buffel in Mosambiek te jag, is .375 H+H of 9.3X62
 9. Hulp sal verleen word met aansoeke vir tydelike invoerpermitte vir vuurwapens en ammunisie na Mosambiek. Die jagter moet die koste hiervan betaal.
 10. Hulp word verleen met die dip, pak en verskeping van die trofee. Die jagter moet ook hierdie koste betaal. Neem kennis dat dit tot ses (6) maande kan neem om ʼn trofee uit Mosambiek te ontvang.
 11. Die jagter moet self ʼn geldige paspoort en ook ʼn geldige visum kry om Mosambiek te besoek vir die jaggeleentheid.
 12. SA Custos Taksidermie in Kempton Park het taksidermiedienste geskenk sodat die jagter die trofee gratis kan verwerk.
 13. Indien die jagter nie daarin slaag om die buffelbul binne die gegewe vyf dae te jag nie, sal daar ongelukkig geen verdere geleentheid vir die jag toegelaat word nie.
 14. Die jagter wat hierdie jaggeleentheid wen moet self die jag onderneem. Hierdie jaggeleentheid kan nie verkoop word nie.