Back to map Witrenoster

Klerksdorp

Chairman / Voorsitter:
Duane Heymans (071 895 0520)
e-mail / e-pos

Bestuur

Ondervoorsitter: N Heymans 083 698 4305
Tesourier: Q Surmon 082 563 2668
Sekretaris: R Rosevear 082 303 2174
Senior opleier: A Heymans 083 745 1591
Junior opleier: A Heymans 083 745 1591
Skietkoördineerder: M Oelofse 084 417 7222
Trofeemeter: N Heymans  083 698 4305

 

Algemeen

ʼn Bestuursvergadering is op 9 Julie 2019 gehou om vir die 300m uitdaagskiet van 14 September 2019 te beplan en om die finale reëlings te begin tref. Die doel van die skietdag is om fondse in te samel om die tak se fasiliteite te verbeter. Die eerste prys is ‘n jagwapen maar daar sal ook ander geborgde pryse wees in die verskillend kategorieë.
Sosiaal
Ons bied na elke skietdag 'n gesellige braai aan en nooi lede om saam met ons te kuier. Die volgende ledebyeenkoms is op 14 Augustus wanneer ons nuwe komiteelede sal verkies..

Opleiding
Lede wat belangstel in opleiding vir toegewyde jagter en sportskutstatus, kan Andrew Heymans skakel by 083 745 1591.

Bewaring
Die aanplant van inheemse bome is tans die enigste bewaringsaktiwiteit.  

 Program
14 Aug:     Algemene Jaarvergadering
17 Aug:     Skietdag - Groepering; buffel; jaghandwapen; handwapen en .22 skietoefeninge
11 Sept:    Vergadering en sosiale byeenkoms
14 Sept:    Witrenoster 300m uitdaag skietbyeenkoms
16 Okt:      Vergadering en sosiale byeenkoms
19 Okt:      Skietdag - groepering, buffel, jaghandwapen, handwapen en .22 skietoefeninge.

Do not grieve
For the joy of the Lord
is your strength

Nehemia 8:10

 

General
The management held a meeting on 9 July to discuss the Challenge shooting day on 14 September. The purpose of this event is to raise funds for improvements to our facilities. A hunting rifle is up for grabs as the first prize, buy many other prizes have been donated for the winners in the different categories. 

Social
Members are invited to a social gathering after every shooting day and monthly meeting. Please join us at our next social meeting on 14 August when we will elect new committee members.

Training
Members interested in training for dedicated hunters and sport shooter status, can contact Andrew Heymans on 083 745 1591 for more information.

Conservation
Our current conservation activit is to plant indigenous trees.