Back to map Witrenoster

Klerksdorp

Chairman / Voorsitter:
Duane Heymans (071 895 0520)
e-mail / e-pos

Bestuur

Ondervoorsitter: N Heymans 083 698 4305
Tesourier: A van Zyl 074 452 2286
Sekretaris: R Rosevear 082 303 2174
Senior opleier: K Kotze 072 839 7560
Junior opleier: M Badenhorst 079 492 0246
Skietkoördineerder: FJ de Klerk 083 298 1503
Trofeemeter: N Heymans  083 698 4305
Sosiale koördineerder HT Fourie 083 409 4696
Ledesake/Bewaring/bemarking N Badenhorst 082 739 7107

 

Algemeen

'n Algemene vergardering is op 11 September 2019 gehou. Die hoofbesprekingspunte het gedraai om die beplande uitdaagskiet van die 14 September 2019 sowel as ons jaarafsluitingsfunksie.

Die uitdaag skiet was ook'n groot sukses met 108 skuts wat deelgeneem het en 'n totaal van 207 teikens is geskiet. Die hoof prys van 'n .270 jaggeweer is gewen deur Nicolaas Jacobus Strydom wie se pa 'n lid is van SA Jagter se Brits-tak. Daar was ook vele ander pryse aan die junior en vroueskuts oorhandig wat baie goed presteer het.

Sosiaal
Ons bied na elke skietdag 'n gesellige braai aan en nooi lede om saam met ons te kuier. Die volgende ledebyeenkoms is op 16 Oktober by die Khora Leeuplaas.

Opleiding
Lede wat belangstel in opleiding vir toegewyde jagter en sportskutstatus, kan Andrew Heymans skakel by 083 745 1591.

Bewaring
Die aanplant van inheemse bome is tans die enigste bewaringsaktiwiteit.  

 Program
16 Okt:      Vergadering en sosiale byeenkoms
19 Okt:      Skietdag - groepering, buffel, jaghandwapen, handwapen en .22 skietoefeninge
13 Nov:     Vergadering en sosiale byeenkoms
16 Nov:    Ghongskiet en jaarafsltuiting met prysuitdeling
4 Des:       Vergadering en sosiale byeenkoms
7 Des:       Rooibok met rus/Springbok skietoeening/ .22 en haelgeweer 

Die HERE my God gee vir my krag.
Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoe plekke laat hy my veilig loop.
Habbakuk 3:19

 

General
The AGM was held on 11 September 2019. The main discussion point was the scheduled Shooting Challenge held on 14 September; and the planning for the year-end function.

The Shooting Challenge was successful with 108 shottists participating. 207 targets were used. The main prize of a .270 hunting rifle was won by Nicolaas Strydom, whose father is a member of the Brits branch. Numerous other prizes were handed out to juniors and women shottists that performed very well.

Social
Members are invited to a social gathering after every shooting day and monthly meeting. Please join us at our next social meeting on 16  October at the Khora Lion farm. 

Training
Members interested in training for dedicated hunters and sport shooter status, can contact Andrew Heymans on 083 745 1591 for more information.

Conservation
Our current conservation activit is to plant indigenous trees.