Back to map Witrenoster

Klerksdorp

Chairman / Voorsitter:
Duane Heymans (071 895 0520)
e-mail / e-pos

Bestuur

Ondervoorsitter: A Heymans 083 745 1591
Tesourier: J Brink 083 295 2950
Sekretaris: R Rosevear 082 303 2174
Senior opleier: K Kotze 072 839 7560
Junior opleier: M Badenhorst 079 492 0246
Skietkoördineerder: FJ de Klerk 083 298 1503
Trofeemeter: N Heymans  083 698 4305
Sosiale koördineerder HT Fourie 083 409 4696
Ledesake/Bewaring/bemarking N Badenhorst 082 739 7107

 

Algemeen

Duane Heymans het op 15 Augustus die voorsitter se verslag vir 2019-2020 aan lede voorgelê.
Dit wys onder andere dat Witrenoster-tak se ledetal groei en dat die geldsake goed lyk danksy verskeie fondsinsamelingsprojekte.

Ons eerste suksesvolle skietdag tydens Covid-19 is op 19 September gehou.
Gedurende Augustus het die tak ʼn opvolg noodhulpkursus aangebied om lede se vaardighede en kennis te verfris.
Nege lede het dit bygewoon en ons waardeer hulle opoffering.

Bewaring
Die tak is tans besig om te kyk na projekte wat kan uitgevoer word

 Jaarprogram

14 Oktober Ledevergadering
17 Oktober Skietdag
21-Nov Ledevergadering
2 Desember Skietdag
5 Desember Ledevergadering
   
2021  
13 Januarie Ledevergadering
16 Januarie Skietdag
17 Februarie Ledevergadering
20 Februarie Skietdag
10 Maart Ledevergadering
13 Maart Skietdag
14-Apr Ledevergadering
17-Apr Skietdag

Die loon wat die sonde gee,
Is die dood
Romeine 6:23

 

General

On 15 August, Duane Heymans presented the 2019-2020 chairman's report to members..
It shows a growth in membership and sound finances thanks to various fundraising projects. .

On 19 September, we held our first successful shooting day since Covid-19 lockdown. 
During August, the branch offered a first aid refresher course to bring members' skills up to speed.
Nine members participated. Thanks for your time and dedication.

Conservation
We are considering conservation projects to pursue.