Back to map Valschrivier

Kroonstad

Chairman / Voorsitter:
Jaap Erasmus (084 4481 578)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bestuur

Voorsitter:  Jaap Erasmus 084 448 1578
Ondervoorsitter:   Jaco Els 082 787 8770
Tesourier:  Willie Harbor 083 412 8770
Sekretaris: Corne Erasmus 083 626 6771
Kommunikasie: Susan Erasmus 083 486 8055
Skietkoördineerder: Johan Smiedt 071 451 7020
Pistoolskiet: Christo Hamman 082 786 4043
Opleiding Snr Jaco Els 082 787 8770
Opleiding Jnr Frans Marx 083 568 1407
Haelgeweerskiet Gerrie Erasmus 083 294 4818
Sosiale koördineerder: Johan Fourie 082 610 7626
Bewaring: Jaap Erasmus 084 448 1578
Steynsrus sekretaris Ella Marx 083 765 1301

 

Taknuus   Branch News

Algemeen
Ons tak bied in September die Nasionale Presidentskiet aan. Meer inligting volg mettertyd.
Die haelgeweer streekskietbyeenkoms vind in Augustus by Valschrivier-klub plaas.

Bewaring
Ons beplan om uilkaste te maak om by verskeie plekke op te sit.
Die proklamasie vir die komende jagseisoen is onveranderd.

Opleiding
Opleiding vir toegewyde jagter en sportskutstatus word van tyd tot tyd aangebied. Doen navraag by die bestuur.

Skietaktiwiteite
Amptelike tak-skietdae is steeds op die derde Saterdag van die maand. Ons nooi lede uit om te kom deelneem. Haelgeweerskietoefeninge word ook nou aangebied tydens elke tweede maand se skietdae.

Program
7 Julie:     Juniorskietdag by Soutpan
9 Julie:     Bestuursvergadering
21 Julie:   Skietdag

Gedagte vir die maand

No matter where you are in life, if you let love and kindness be your guide,
you'll always find a way

 

 

 

General
We will be hosting the National PResident Shooting Event in September. More information to follow soon. The shotgun regional shooting event will be held at the Valschrivier Club in August. 

Conservation
We plan to erect owl boxes at strategic places. The hunting proclamations for the next hunting season are unchanged.

Training
Training for dedicated hunter and sport shooter status are offered from time to time. Enquire at the branch office for more information.

Shooting activities
The official branch shooting days are still held on the third Saturday of the month. We invite all members to participate. Shotgun shooting exercises are available every second month.