Back to map Tuinroete

George

Chairman / Voorsitter:
Gerhan Archer (082 567 6941)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bestuur

Voorsitter: Gerhan Archer 082 567 6941 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Ondervoorsitter:  Gerhard van As 082 415 9344 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Sekretaris: Charles Nel 082 445 4503 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tesourier: Mias Strauss 082 495 5643 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Langafstand skietkoördineerder: Frans de Winnaar 072 612 699 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Haelgeweer Skietkoord: Corne Potgieter 082 475 0397 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Sosiale media: Elichia van Rensburg 078 549 3334 eThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Jeugopleiding: Gert Oosthuizen 082 824 5371 gThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Opleiding: Andy Fuller 082 808 1360 aThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Skietkoördineerders Martiens Bekker 083 319 7730  
  Hendrik vd Elst 073 960 4413  
  Damen Blom 083 333 5858  

Algemeen

Almal is seker nou al bewus van die Coronavirus pandemie en die beperkings wat geplaas word op byeenkomste om oordrag te bekamp. Derhalwe het hoofkantoor besluit dat alle aktiwiteite soos vergaderings en skietdae uitgestel word tot die situasie stabiliseer. Lede sal op hoogte van sake gehou word.

Ons het op 7 Maart ‘n baie suksesvolle en aangename “Springbok Safari” veldskiet dag by Cooper gehou. 35 skuts het bygewoon en twee gelukkige lede het springbokramme gewen wat hulle in Noupoort kan jag. Ons wil almal bedank wat die dag so suksesvol gemaak het.

Die afgelope naweek het Kamdeboo-tak hul intertak skietdag aangebied. Van ons lede het deelgeneem en ons voorsitter was die top skut van die dag. Baie geluk Gerhan!
Lede het na die voorsitter se versoek verlede week geld en kos geskenk vir die droogtegeteisterde boere van Aberdeen. ‘n Groot vrag grasbale is van Gauteng vervoer en aan die behoeftige boere uitgedeel.

Lede word weereens herinner aan die vereistes van die huidige vuurwapenamnestie.

Langafstandskiet vind nou elke 3e Saterdag van die maand op Trutersdal plaas. Die baan is nou weer in Tuinroete se besit, nadat dit vir ‘n tydjie “gekaap” is.
Daar word beoog om in Junie ‘n kursus vir “beginner Jagters” aan te bied naby Groot Brak. ‘n Makismum van 5 lede kan hanteer word. Enige lede wat belangstel moet so gou moontlik hulle name aan die voorsitter stuur.

Die Tak beplak om handgeweerskietoefeninge by elke skietdag aan te bied.
 Ons oorweeg dit om vanjaar ‘n “beginner jagterkursus aan te bied. Belangstellendes kan solank hulle name aan die voorsitter stuur.
 Lede word weereens aan die SA Jagters se inligting oor die huidige vuurwapenamnestie herinner. Die nuutste inligting is op die webwerf beskikbaar.

English
Everybody must surely be aware of the restrictions imposed as a result of the Corona virus pandemic. As a result, head office has postponed all activities, including meetings and shooting days until the situation has stabilised. Members will be kept up to date with all news in this regard.

We had a most successful and pleasant “Springbok Safari” Veld shoot at Cooper on 7 March. 35 members participated and two lucky members won Springbok rams to be hunted at Noupoort. We wish to thank everyone that contributed to this lovely day.

This past weekend, Kamdeboo branch held their Inter branch shoot. Several of our members attended and our chairman was the top shot of the day. Congratulations Gerhan!
Following the chairman’s request, members donated food and money for the drought-affected farmers of the Aberdeen area. A large load of grass bales was transported from Gauteng and the bales are being distributed to needy farmers.

Members are once again reminded of the rules regarding the current firearm amnesty.

Long-range shooting takes place on the 3rd Saturday of the month at Trutersdal. The range is now under our control again after it was “highjacked” for a while
There are plans to present a “beginner hunter’s” course in June on a farm near Great Brak. A maximum of 5 members can be handled so any members who are interested should give their names to the chairman as soon as possible