Back to map Springbok

Brakpan

Chairman / Voorsitter:
Jakes van der Merwe (082 494 8596)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website / Webwerf

Bestuur

Ondervoorsitter:  Trevor van Vuuren 082 881 4544
Sekretaris Deon Neu  
Tesourier/komunikasie Gert Cassell  
Tak-kantoor/lede-admin: Ronel Enslin 011 7441 525
Senior opleier: Theo Boonzaaier 083 412 4007
Addisionele lid Danie Momberg  
Junior opleiers Maccie Coleman  
  Keagan Gibhard  
Skietbaankoordineerders Lukas du Preez  
  Adam Kruger  
  Michael Ferreira  
  Jors van der Linde  
  Danie Koch  
Baanoffisierskoordineerder Lionel Smit  
Takontwikkeling Pieter de Beer  
  Willian Coleman  
  Len Fritz  
Skietbaanadministrasie Louise Liebenberg  
Skietbaanlogistiek Juandre Heyns  
Skakelbeamptes Johan Rossouw  
  Waldo Goosen  
Opleidingsadministrasie Tania Boonzaaier  

 

Taknuus   Branch News

Algemeen

Ons is baie dankbaar om weer ledevergaderings te kan hou. Ons kon jagstories uitruil, en lekker lag en gesels

Pieter de Beer, ons huidige voorsitter, het bedank weens werksverpligtinge, maar bly egter op die kommitee aan en sal instaan vir takontwikkelling. Ons bedank Pieter dat hy vir die afgelope 13 jaar die amp as voorsitter van die Springboktak beklee het. Baie dankie Pieter, vir jou harde werk en talle opofferings wat jy in die uitvoering van jou pligte gemaak het.
Jakes van der Merwe is gekies as die nuwe voorsitter en was reeds die afgelope 13 jaar deel van ons bestuurspan. Hy sal diens doen as voorsitter en jagmeester. Baie geluk Jakes.

Jaarafsluiting
Weens Covid hou ons nie vanjaar 'n afsluitingsfunksie nie.

Lief en leed
Dit is met groot hartseer  dat ons van Buks Enslin moes afskeid neem. Buks het op die 16 Sept 2021 sy stryd teen Covid verloor. ‘n Gedenkdiens ten ere van Buks, wat aan die hoof gestaan het van ons Uilbewaringsprojek, is op 21 Oktober gehou.

Bewaring
Buks se afsterwe het 'n groot leemte gelaat in ons bewaringsaktiwiteite. Lionel Smit neem oor.

Skins Dag
Die Skins dag word beplan vir Maar 2022. Inskrywingsvorms sal vroeg in die nuwe jaar beskikbaar wees

Opleiding
Kontak Ronel om te bespreek vir opleiding vir skietbaanoffisiere, toegewyde jagters en sportskutstatus wat by elke skietdag aangebied word. Sportskuts kan ook opleiding aanlyn doen. 

Skietaangeleenthede
Met ons skietspan gaan dit van krag tot krag en wil ons namens die Springboktakbestuur die juniors gelukwens met hul deelname aan die opleidingsessies. Baie dankie aan Jors en sy manne wat hul goed van hul taak gekwyt het. Dankie aan Maccie vir sy deelname en insette.

Skietdae vind plaas op elke eerste Saterdag van die maand.

Vir fotos ens: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Inligting en navrae: info@springboktak.co.za

   

General

We are happy that our member meetings can resume at last. Now we can get together around the braai and, and to share hunting stories.

Pieter de Beer resigned as chairperson because of work commitments, but will remain on the committee to assist with branch development. Thanks to Pieter for his services as chairman for the past 13 years. Thank you for your hard work and sacrifices in fulfulling your duties.
Jakes van der Merwe is the new chairperson. He has also served on the committee for the past 13 years.  Jakes is also our hunting master. Congratulations to Jakes!

Year-end
The branch will not have an year-end function due to Covid and the financial constraints.  

Member matters
It is with great sadness that we had to greet  Buks Enslin, who succumbed to Covid complications on 16 September 2021. A memorial service was held for Buks on 21 October.

Conservation
The passing of Buks, who was leading our owl conservation project, ileft a huge gap. Lionel Smit takes over from him.

Skins Day
The Skins Day is scheduled for March 2022. Entry forms will be available early in the new year. Die Skins dag 

Training

Get in touch with Ronel to book training for range officers, dedicated hunters and sport shooting status. The sport shooting course is now available online on the SA Hunters website. 

Shooting affairs

Our shooting team are doing wel. Congratulations to the juniors for their participation in the training sessions. Thanks to Jors and the rest of the team, and to Maccie for their input. 

Shooting days are held on the first Saturday of the month, i.e. 2 October. See you there!


Enquiries
: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Photographs:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.