Back to map Sebra

Witbank

Chairman / Voorsitter:
Ian Rautenbach (076 423 2375)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website / Webwerf

Bestuur

Ondervoorsitter: Danie Herbst 083 230 2635
Tesourier : Corné Mostert 079 498 7930
Sekretaresse: Michelle Maherry 072 832 0972
Lede-administrasie en opleiding (senior): Kevin Opperman 082 552 6322
Kommunikasie: Maryke van der Tas 082 399 4338
Bewaring: Ferdi van der Tas 082 378 8658
Bemarking: Andre Diedericks 082 857 8436
Opleiding junior: Gert vd Merwe 082 802 9616
Skietkoordineerder:

Louis Duvenhage

Adrie Prinsloo

082 920 5598

082 851 0441

Jagkoördineerder: Andries Moolman 071 686 4975
Trofeekoördineerder: Ferdi van der Tas 082 378 8658
IT/Website Gert Odendaal 084 206 2257
Junior verteenwoordiger (seuns): Schalk Scheepers 084 673 1569
Junior verteenwoordiger (meisies) Karla van der Merwe 066 478 3346

 

Taknuus   Branch News

Algemeen

Nog ‘n jaar propvol bedrywighede het tot 'n einde gekom. Oor die algemeen het ons tak fluks gegroei tot oor die 600 lede, en het ons groot sukses behaal met ons gewilde skietdae en nuwe geleenthede vir juniors. Baie dankie aan elkeen wat bygedra het tot Sebra-tak se sukses. Lede het hard gewerk om die wiele aan die rol te hou en ons lede het getrou skietdae bywoon en ondersteun.
Ons wens al ons lede en hulle geliefdes ‘n Geseënde Kersfees en ‘n voorspoedige nuwe jaar toe. Ons sien uit na nog ‘n bedrywige jaar. Die Taknuus sal weer in Januarie 2019 op die webwerf wees.

Beste wense
Takbestuur

Fotokompetisie

Baie dankie vir elkeen se foto bydraes. Die kompetisie is gesluit vir 2018. Die wenner sal met die Jaareindfunksie aangekondig word.

Juniors

Die volgende kamp is die naweek van 4 Januarie 2019, net voordat die skole weer begin.  Geregistreerde juniors wat nog nie deel is van die WhatsApp groep nie, kan Gert vd Merwe kontak by 082 802 9616 om hulle nommers by die groep te voeg sodat lede op die hoogte gehou kan word van aktiwiteite.

Promosie-items

Verskeie items is beskikbaar teen billike pryse. Rig navrae aan Corné Mostert by 060 993 6084

Opleiding
Rig navrae aan Kevin Opperman by 082 552 6322.

Program vir 2019

5 Januarie Skietdag by Dwandzani
4-6 Januarie Junior opleiding
18 Januarie Junior skietdag
19 Januarie Skietdag by WPSC
21 Januarie Junior boogskiet-dag
26 Janaurie Senior opleiding Toegewyde sportskutstatus
2 Februarie Skietdag by Dwandzani
4 Februarie Junior boogskiet-dag
15 Februarie Junior skietdag
16 Februarie Skietdag by WPSC
18 Februarie Junior boogskiet-dag
23 Februarie Senior opleiding Toegewyde Jagterstatus
2 Maart Skietdag by Dwandzani
4 Maart Junior boogskiet-dag
18 Maart Junior boogskiet-dag
22 Maart Junior skietdag
23 Maart Skietdag by WPSC
30 Maart Senior opleiding Toegewude Sportskutstatus

 

 

General

A very busy year has come to an end. In general, our branch had a good year and our membership grew to 600. Our popular shooting days and junior training were well supported. Thank you to everyone that contributed to our succes.. Members worked very hard to keep the wheels turning.
We wish all members and their loved ones a Merry Christmas and a prosperous New Year. We look forward to another busy year. The branch newsletter will be on the website in January 2019.

Best wishes
Branch management

Photography competition

Thanks to all for contributing to our photo competition. The competition is now closed. The winner will be announced at the year-end function.

Juniors

The next junior camp is the weekend of 4 January 2019, before the schools reopen. Registered juniors that are not yet part of the WhatsApp group, kan phone Gert van der Merwe on 082 802 9616 to have their numbers added to the group to receive regular information about activities.

Promotional items

Various items are available at reasonable prices. Enquiries: Corné Mostert at 060 993 6084.

Training
Direct queries to Kevin Opperman on 082 552 6322.