Back to map Mopani

Phalaborwa

Chairman / Voorsitter:
Otto van der Star (082 568 1474)
e-mail / e-pos

Bestuur

Vice-chair/ Conservation: Gavin Meredith This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 082 803 0945
Treasurer (tydelik):  Tina van Niekerk This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  082 316 9178
Secretary: Chriselda Myburg This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  066 324 9124
Junior secretary: Barbara Fourie    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        082 891 0336
Jnr trainer: Christo Els This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 082 928 5337
Add. Jnr trainer: Pieter Kotze pThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  082 572 6449
Snr Trainer:  Sakkie van Wyk sThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  082 925 8166
Senior trainer: Jas Malherbe jThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  082 906 6037
Shooting co-ord: Rudolf Jankowitz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  072 251 3320
Trophy co-ordinator: Pierre Terblanche This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 082 805 2235
Shooting range co-ord: Sakkie Van Wyk This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 082 925 8166
Hunting co-ordinator: Andre Myburg This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  076 050 1518
Conservation: Sasha Mulder This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 079 298 6976
Social co-ord: Denyse van der Star This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 082 457 5482
Infrastructure: Tinus Opperman This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 082 521 4930
Target co-ordinator: Tyrone Cass This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  072 867 4400

 

Taknuus

Algemeen
Welkom aan al die nuwe lede wat by ons tak aangesluit het. Bestudeer die program en vergewis julle van die takaktiwiteite vir die res van 2019.

Veranderinge op Takbestuur
Rupert Goss, Deon Koch en Heila Meredith het uitgetree as bestuurslede en ons bedank hulle vir hulle toewyding, tyd en insette gedurende hulle tydperk op die bestuur.
Die volgende lede het hul self beskikbaar gestel om op die bestuur te dien en is tydens die AVJ verkies:
Chriselda Myburg (Sekretaresse); André Myburg (Jagkoördineerder); Tyrone Cass (Teikenkoördineerder); en Tinus Opperman (Infrastruktuur en Instandhouding).
Die volgende lede se portefeuljes verander soos volg:
Denýse van der Star skuif van sekretaresse na sosiale koördineerder; Pierre Terblanche van Jagkoördineerder na trofeekoördineerder en Jas Malherbe van trofeekoördineerder na opleiding
Ons wens die nuwe lede geluk met hul verkiesing tot die bestuur.

Lief en leed
Baie geluk aan lede wat in September verjaar.
Angus Christi was in baie ernstige ongeluk. Oons gebede is met die familie.
Ons wens Elize Malan ook ʼn spoedige herstel toe na haar operasie.

Opleiding
Opleiding word elke middelste Donderdag van die maand aangebied. Lede wat belangstel kan Otto van der Star kontak.

Skietaangeleenthede

Rooibok met Rus: 1ste: Ryno Van der Westhuizen; 2de: Mike Holtzhausen; 3de: Otto van der Star
Rooibok sonder rus: 1ste: Otto van der Star; 2de: Rupert Goss; 3de: Tyrone Cass
Vlakte Springbok: 1ste: Tyrone Cass; 2de: Tina van Niekerk; 3de: Rupert Goss
Jagboog: 1ste: André Myburg; 2de: Ettienne Maré; 3de: Ben Vorster
Jag-handwapen Karoo: 1ste: Ben Vorster; 2de: Pierre Terblanche; 3de: Deon Nieuwoudt
O/18 Randslag: 1ste: Eric Gobey; 2de: Dillon Kotze; 3de: Pieter Fourie
O/13 Bankrus PCP: 1ste: Stefan Steyn; 2de: Aidrian Goss; 3de: Wikus de Bruin
O/9 Springer: 1ste: Rupert-Luke Goss; 2de: Alex Mulder, 3de: Skyler Cronjé

Die maandwenners vir Augustus is soos volg:
Jagskietoefeninge: 1ste: Tyrone Cass; 2de: Otto van der Star; 3de: Ettienne Maré
Sportskietoefeninge: 1ste: Rupert Goss; 2de: Ben Voster en Jas Malherbe
O/18: 1ste: Liam Meredith; 2de: Eric Goby; 3de: Pieter Fourie
O/13: 1ste: Stefan Steyn; 2de: Andries Myburg en Aidrian Goss
O/9: 1ste: Rupert-Luke Goss; 2de: Alex Mulder; 3de: Skyler Cronje

Juniors
Die juniorkamp het plaasgevind van 23 tot 25 Augustus en ons vertrou dat die juniors dit almal weer geniet het. Baie dankie aan al die lede wat betrokke was met al die reëlings.

 Program  Augustus tot Desember 2019

29 Aug: Komiteevergadering om 18:00
2 Sept Juniorvergadering
5 Sept Takvergadering
7 Sept: Bosveld Teleskoop (HG01) en oopvisier (HG02), Voorlaaier (HP01), Jaghandwapen (HH04), Jaghandwapen Savanne (HH02),Semi-Outomaties 50m (SGO5) en 100m (SGO6),
JNR'S - O/9 Veerluggeweer (JA01), O/13 Randslag (JB01-C) Veerluggeweer (JB01-A),
O/18 Drukluggeweer Bankrus (JC02-B) & Veerluggeweer Bankrus (JC02-A)
21 Sept Vlakvark (HG07), Swaarkaliber (HG06) (Buffel) & Haelgeweer, Fisant (HS02), Jaghandwapen Bos (HH01)
25 - 27 Sept Nasionale Jnior Skietkampioenskape by Welkom
26 Sept: Komiteevergadering
3 Okt Takvergadering
5 Okt Randslag Ope (SG02), 20m Senterslag Pistool (SG01-A), 20m Senterslag Rewolwer(SG01-B), 20m Randslag Pistool(SG01-C), 20m Randslag Rewolwer(SG01-D), 25m Bankrus Drukluggeweer(SG03), 50m Bankrus Randslag Sporter(SG04-A), 50m Bankrus Randslag Semi-Outomaties (SG04-C), & JNR'S Bankrus
7 Okt Juniorvergadering
19 Okt

Vlakte Swartwildebees (HG09), Rooijakkals (HG05), Jagboog (HB01), Rooibok met (HG03) & sonder rus (HG04) & Kopskoot
JNR’S - O/9 Veerluggeweer Bankrus (JA02), O/13 Drukluggeweer (JB01-B) & 25m Drukluggeweer Presisie (SI01-A), O/18 Randslag (JC01-C)

31 Okt Komiteevergadering
4 Nov Juniorvergadering
7 Nov Takvergadering
9 Nov Rooijakkals (HG05), Vlakvark (HG07), Jagboog (HB01), Jaghandwapen Bos (HH01), Haelgeweer, Kraansduif (HS03)
JNR'S - O/9 Veerluggeweer (JA01), O/13 Randslag (JB01-C) Veerluggeweer (JB01-A), O/18 Drukluggeweer (JC01-B) & 25m Drukluggeweer Presisie (SI01-A)
23 Nov Jaareinde en Ope pret skietdag
28 Nov Komiteevergadering
7 Des Jaareindfunksie, prysuitdeling en afsluiting
  

Branch News

General News
Welcome to our new members. Please consult the Branch calendar for detail on our activities for the rest of 2019. months.

Changes to Management Committee
Rupert Goss, Deon Koch and Heila Meredith stepped down as members of the management committee. We want to thank them for their dedication, time and input while serving on the committee. 
The following members made themselves available to serve and were elected during the AGM: 
Chriselda Myburg (Secretary); André Myburg (Hunting coordinator); Tyrone Cass (Target coordinator); and Tinus Opperman (Infrastructure and maintenance).
The following members changed portfolios.
Denýse van der Star is the new social coordinator;  Pierre Terblanche moves from Hunting coordinator to Trophy coordinator; and Jas Malherbe moved from trophy coordingator to training. Congratulations to the new members on the committee.

Personalia
Congratulations to those members celebrating their birthdays in September. We wish Angus Christi and Elize Malan a speedy recovery. 

 Training
Training is offered on the middle Thursday of every month. Interested members can contact Otto van der Star. 

Shooting affairs
Impala with support: 1st: Ryno Van der Westhuizen; 2nd: Mike Holtzhausen; 3rd: Otto van der Star
Impala without support: 1st: Otto van der Star; 2nd: Rupert Goss; 3rd: Tyrone Cass
Plains Springbok: 1st: Tyrone Cass; 2nd: Tina van Niekerk; 3rd: Rupert Goss
Hunting bow: 1st: André Myburg; 2nd: Ettienne Maré; 3rd: Ben Vorster
Hunting handgun Karoo: 1st: Ben Vorster; 2nd: Pierre Terblanche; 3rd: Deon Nieuwoudt
U/18 Rimfire: 1st: Eric Gobey; 2nd: Dillon Kotze; 3rd: Pieter Fourie
U/13 Benchrest PCP: 1st: Stefan Steyn; 2nd: Aidrian Goss; 3rd: Wikus de Bruin
U/9 Springer: 1st: Rupert-Luke Goss; 2nd: Alex Mulder, 3rd: Skyler Cronjé

Month winners in August

Hunting shooting exercise: 1st: Tyrone Cass; 2nd: Otto van der Star; 3rd: Ettienne Maré
Sport Shooting exercise: 1st: Rupert Goss; 2nd: Ben Voster and Jas Malherbe
U/18: 1st: Liam Meredith; 2nd: Eric Goby; 3rd: Pieter Fourie
U/13: 1st: Stefan Steyn; 2nd: Andries Myburg & Aidrian Goss
U/9: 1st: Rupert-Luke Goss; 2nd: Alex Mulder; 3rd: Skyler Cronje

Juniors
The junior camp was held from 24 to 25 August. We trust that our juniors had a wonderful time. Thank you to all the members involved in arranging this camp.