Back to map Mopani

Phalaborwa

Chairman / Voorsitter:
Otto van der Star (082 568 1474)
e-mail / e-pos

Bestuur

Vice-chair/ Conservation: Gavin Meredith This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 082 803 0945
Treasurer (tydelik):  Tina van Niekerk This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  082 316 9178
Secretary: Ettienne Mare This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  083 415 8340
Jnr trainer: Cathy Troskie This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 066 220 2646
  Paul Cronje This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 082 820 4859
Snr Trainer:  Sakkie van Wyk sThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  082 925 8166
Shooting co-ord - hunting: Deon Nieuwoudt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  072 592 4998
Shooting co-ord -Sport shooting Jas Malherbe jas.malherbe@yahoo.com 082 906 6037
Shooting co-ord - MDS Sakkie van Wyk sThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  082 925 8166
Hunting coordinator Vacant    
Trophy co-ordinator: Lestie Trollip This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  082 716 0307
Conservation: Eugene Troskie This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  082 614 3688
Social co-ord: Denyse van der Star This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  082 457 5482
Infrastructure: Anthony Haack This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  076 762 9774
Target co-ordinator: Tyrone Cass This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  072 867 4400
       
Addisionele lid Rudolf Jankowitz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  072 251 3320
  Tinus Opperman This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 082 521 4930

 

Taknuus

Algemeen
Welkom aan al die nuwe lede wat by ons tak aangesluit het.
Geluk aan lede wat in Oktober verjaar het.
Nuwe komiteelede
Nuwe komiteelede vir vakante portefueljes is tydens die Algemene Jaarvergadering op 30 September 2021 verkies. Mopani-tak verwelkom die nuwe lede en bedank die uitgaande lede vir hul diens.

Opleiding 
Lede wat belangstel om TSS kursus te doen kan vir Sakkie van Wyk of Otto van der Star kontak.

Bewaring
Een van Mopani se lede, Douw Oosthuizen, het ‘n vergiftigde Wahlberg-arend gevind en na dr. Scheepers (ook ‘n lid) geneem vir behandeling. Die arend het dit oorleef en met hulp van Phalaborwa National Heritage Foundation se valkenier gerehabiliteer en vrygelaat. 

Op 12 Oktober 2021, het lede van die Mopani Tak saam met Phalaborwa National Heritage Foundation en LEDET ‘n seekoei in die residensiële gebied verdoof en verskuif na die Olifantsrivier.

Skietaangeleenthede

Mopani-tak het in Oktober vier skietdae aangebied 

Nasionale Kampioenskap, Welkom Sandveld-tak

Drie juniors, Ricardo Cronje, Skyler Cronje en Anton Marais het deelgeneem.  Dit was 'n waardevolle ondervinding om op nasionale vlak deel te neem.

Maandwenners in Oktober

Sportskut Top 5
1ste: Ben Vorster
2de: Karel van der Merwe
3de: Jas Malherbe
4de: Paul Cronje
5de: Deon Nieuwoudt

O/9 Junior Skut Top 5

1ste: Alexis Troskie 
2de: Gerdune Visagie
3de: Ricardo Cronje
4de: Skyler Cronje

O/13 Junior Skut Top 5
1ste: Alexis Troskie
2de: Ricardo Cronje
3de: Wikus de Bruin
4de: Skyler Cronje

O/18 Junior Skut Top 5
1ste: Anton Marais 
2de: Walt van der Star
3de: Claudia Venter

Program

01-Nov Juniorvergadering om 17:00
04-Nov Takvergadering om 18:00
06-Nov Skietdag Rooijakkas, Vlakvark,Jagboog, Jaghandwapen, Heaelgeweer, Kransduif
25-Nov Komiteevergadering om 18:00
27-Nov Jaareindfunksie
4 Des Strategiese beplanning

 

 

  

Branch News

General News
Welome to the new members that joined our branch. Happy birthday to those who celebrated their birthdays in October.|
New committee members
At the AGM on 30 September 2021, new members were elected in vacant portfolios.  Mopani Branch welcomes all the new members and thanks the outgoing members for their valuable service during their terms.  

Training
Members interested in training, may contact Sakkie van Wyk or Otto van der Star.

Conservation
One of our members, Douw Oosthuizen, rescued a poisoned  Wahlberg's eagle and took it to Dr Scheepers (also a member) for treatment. The eagle survived. With the assistance from a falconer of the Phalaborwa National Heritage Foundation, the eagle was fully rehabilitated and released.

On 12 Oktober 2021, some of our members together with the Phalaborwa National Heritage Foundation and LEDET darted a hippo in a residential artea and relocated it to the Olifants Rivier.

Shooting affairs

Mopani Branch hosted four shooting days in October that were well-attended. 

National Championship, Welkom - Sandveld Branch

Three  of our junior members, Ricardo Cronje, Skyler Cronje en Anton Marais h particpated. It was a valuable experience to compete at national level.  

Monthly winners in October

Sport shottist Top 5
1st: Ben Vorster
2nd: Karel van der Merwe
3rd: Jas Malherbe
4th: Paul Cronje
5th: Deon Nieuwoudt

U/9 Junior Shottist Top 5

1st: Alexis Troskie
2nd: Gerdune Visagie
3rd: Ricardo Cronje
4th: Skyler Cronje

U/13 Junior Shottist  Top 5
1st: Alexis Troskie
2nd: Ricardo Cronje
3rd: Wikus de Bruin
4th: Skyler Cronje

U/18 Junior Shottist Top 5
1st: Anton Marais 
2nd: Walt van der Star
3rd: Claudia Venter