Back to map Lammergeier

Aliwal Noord

Chairman / Voorsitter:
Pierre Bosch 082 779 7107)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lammergeier-tak      
Ondervoorsitter: PD Jacobs 082 783 7939 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretaresse: D Stephenson 082 550 6558  
Hoof baanoffisier: HW Koekemoer 076 079 1430  
Opleiding (senior): SJ Vorster 079 037 8308 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Opleiding (hulp): H du Toit 082 334 3173 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tesourier: BJ Bosch   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Skietkoördineerder: CF vd Merwe 083 781 3222 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
Barkly-Oos Satelliet tak      
Voorsitter: CC van der Merwe 082 922 2114 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Skietkoörd: Jan Hendrik Pretorius 072 794 6494 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretaresse: C Steenkamp 082 780 0674  
       
Zastron Satelliet tak      
Voorsitter: B Higgs 083 707 8106 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretaris: PJ Swanepoel 073 419 1490 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Skietkoörd: A Jordaan 082 801 1323 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
Steynsburg Satelliet tak      
Voorsitter: C Bisschoff 079 246 9488 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretaris: P Smit 072 087 5319 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Skietkoörd: JA Bekker 083 657 9248 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bestuursvergaderings

Aliwal-Noord (Moedertak) se bestuur vergader elke maand op die Dinsdagaand voor die maandelikse skietdag.

Satelliettakke vergader een maal ‘n kwartaal.

Lede- en tak vergaderings vind elke Saterdag by die maandelikse skietdae plaas.

Die Algemene Jaarvergadering word jaarliks ‘n Junie gehou op die tweede Saterdag van die maand tydens die skietdag.

Skietdae

Aliwal-Noord: tweede Saterdag van die maand
Barkley-Oos en Steynsburg: derde Saterdag van maand
Zastron: vierde Saterdag van die maand

Opleiding

Opleiding vind plaas volgens behoefte onder lede.

Junior opleiding vind kwartaalliks plaas. Die bestuur bepaal die datum, maar dit is gewoonlik oor ‘n lang naweek.