Back to map Lammergeier

Aliwal Noord

Chairman / Voorsitter:
Pierre Bosch 082 779 7107)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lammergeier-tak      
Ondervoorsitter: PD Jacobs 082 783 7939 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretaresse: D Stephenson 082 550 6558  
Hoof baanoffisier: HW Koekemoer 076 079 1430  
Opleiding (senior): SJ Vorster 079 037 8308 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Opleiding (hulp): H du Toit 082 334 3173 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tesourier: BJ Bosch   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Skietkoördineerder: CF vd Merwe 083 781 3222 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
Barkly-Oos Satelliet tak      
Voorsitter: CC van der Merwe 082 922 2114 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Skietkoörd: Jan Hendrik Pretorius 072 794 6494 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretaresse: C Steenkamp 082 780 0674  
       
Zastron Satelliet tak      
Voorsitter: B Higgs 083 707 8106 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretaris: PJ Swanepoel 073 419 1490 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Skietkoörd: A Jordaan 082 801 1323 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
Steynsburg Satelliet tak      
Voorsitter: C Bisschoff 079 246 9488 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretaris: P Smit 072 087 5319 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Skietkoörd: JA Bekker 083 657 9248 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bestuursvergaderings

Aliwal-Noord (Moedertak) se bestuur vergader elke maand op die Dinsdagaand voor die maandelikse skietdag.

Satelliettakke vergader een maal ‘n kwartaal.

Lede- en tak vergaderings vind elke Saterdag by die maandelikse skietdae plaas.

Die Algemene Jaarvergadering word jaarliks ‘n Junie gehou op die tweede Saterdag van die maand tydens die skietdag.

Skietdae

Aliwal-Noord: tweede Saterdag van die maand
Barkley-Oos en Steynsburg: derde Saterdag van maand
Zastron: vierde Saterdag van die maand

Opleiding

Opleiding vind plaas volgens behoefte onder lede.

Junior opleiding vind kwartaalliks plaas. Die bestuur bepaal die datum, maar dit is gewoonlik oor ‘n langnaweek.