Back to map Kamdeboo

Graaff-Reinet, Aberdeen en Somerset-Oos

Chairman / Voorsitter:
Johan Dorfling (082 847 6615)
e-mail / e-pos
Facebook

Bestuur

Ondervoorsitter: Marius v/d Westhuizen 082 773 3302 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretaresse: Olive Klue    
Tesourier: Sekretaresse: 082 928 3200 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Opleiding: Tesourier: 082 820 2571 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Skietkoördineerder Christo Lategan 082 412 6909 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Algemene nuus
Ons aktiewe ledetal het gedaal tot 163 opbetaalde lede. Ons doen ‘n ernstige beroep op die lede om hul status aktief te hou aangesien hulle toegewyde status in die gedrang kan kom indien lidmaatskap verval.
Ons wens alle lede wat in die pasafgelope maand verjaar het hartlik geluk en bid dat die Here sy hand van bewaring oor julle sal hou deur die komende jaar.

Jagaangeleenthede
Ons distrik is bitter droog en die kondisie van die wild is maar swak. Ons bid dat ons Hemelse Vader ons sal seën met die nodige reën en sodoende sy skepping sal voed wat broodnodig is vir ‘n goeie jagseisoen. Kom ons maak mekaar opnuut bewus daarvan dat ons bewaring en benutting moet balanseer om dit volhoubaar te maak.

Opleiding
Opleiding vir toegewyde jagter- en sportskutstatus word deurlopend aangebied soos die vraag daarna onstaan. Marius van der Westhuizen bied bevoegdheidsopleiding aan vir voornemende wapeneienaars.
Ons bedank Beyers vir die luggeweerskiet en NASP wat hy by die skole aanbied en omdat hy die Volkskool-spannetjie so mooi afrig.

Jeug ontwikkeling
Die algemene en sosiale ontwikkeling van ons jeug hang af van die voorbeeld wat ons as lede aan hulle stel. Op hierdie vlak is dit dan ook nodig dat ons in die komende jaar die ouer/kind naweek of kampe sal hou.

Bewaring
Kamdeboo-tak fokus sy bewaringsaktiwiteite op die bewaring van die kraanvoël wat ook ons kenteken is. Tans is die getalle in ons gebied redelik stabiel. Ons verwelkom ook vir Phillip McNaughton as die nuwe bewaringskoördineerder. Phillip is sterk gefokus op skaliegas en uraanontginning in ons distrik.
Bewaring van die fauna en flora vorm deel van ‘n jagter se etos en ons versoek ons lede om dit te eerbiedig en ‘n prioriteit te maak.

Program (Datums vir die Roodebloem haelgeweerskiet kan met die Graaff Reinet Gun Club bevestig word.)

   
9 Junie: Vlakte; Bosveld, Kaapse Poortje
8 Sept: AJV – Kaapse Poortje  
  Haelgeweer (kleiteikenskiet), Roodebloem
13 Okt: Vlakte; Bosveld; Uitdaag; .22 Posliga; rewolwer en pistool posliga, Kaapse Poortje
  Haelgeweer (kleiteikenskiet), Roodebloem
31 Okt: Voltooi vereistes vir handhawing van toegewyde status (https://secure.sahunters.co.za/ 
  Haelgeweer (kleiteikenskiet) Roodebloem
10 Nov: Vlakte; Bosveld; Uitdaag; .22 Posliga; rewolwer en pistool posliga, Kaapse Poortje
  Haelgeweer (kleiteikenskiet), Roodebloem
8 Des: Vlakte; Bosveld; Uitdaag; .22 Posliga; rewolwer en pistool posliga, Kaapse Poortje
  Haelgeweer (kleiteikenskiet), Roodebloem