Back to map Impala

Bredell, Kempton Park

Chairman / Voorsitter:
Anita Stegmann
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Portefeulje Naam Nr E-pos
Voorsitter Anita Stegmann 082 498 6708 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Ondervoorsitter Jacques Scholtz 082 467 9292 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretaris Adelle vd Heever 082 621 9691 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tesourier/admin Anita Stegman  082 498 6708  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Redakteur  Jacques Scholtz 082 467 929 jThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hoof skietbaankoördineerder William Chandler 083 302 4758 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Adjunk-skietbaankoördineerder Carlos de Sousa  82 451 2639 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Baanoffisier-koördineerder Jan Coetzee 084 523 4495  jpThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Hoof senior opleiding Faan Havenga 064 023 8679  fThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Hoof junior opleiding Tewie Pretorius 082 550 7877 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Adjunk junior opleiding Lurinda Pretorius 071 333 4264 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hoof: bewaring Anita Stegman (wnd) 082 498 6708 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Hoof Haelgeweerskiet Johan Swart  083 491 5531  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Hoof Jag- en trofeesake Etienne vd Heever 082 552 2806 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Hoof Haelgeweerskiet en Jag Johan Swart 083 491 5531 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Hoof skakeling en funksies Alwyn Fouche  083 304 2756 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Adjunk skakeling en funksies Hannes Burger 082 856 9720 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Hoof bemarking Rowland Mundell  079 527 1249  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Promosie Lizelle Swart 083 967 6903 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
       

 

 

Taknuus    Branch News

Algemene Nuus
Die Impala-tak se bestuur wil die tak se identiteit verfris met 'n nuwe webwerf en 'n Facebook-blad. Dit is nog in die ontwerpstadium, maar sal voor einde 2021 bekendgestel word. 

'n Nuwe houer is by die Impala skietbaan geplaas vir gebruik deur lede en bestuur. Dit is nog nie voltooi nie, maar behoort eersdaags gereed te wees. Ons sal lede op die hoogte hou.

Die tak het 'n  ‘Paving Stones’ donasieprojek teen R10 per plaveistene geloods. Tot dusver het ons R600 ingesamel. Die stene sal gebruik word om 'n area by die skietbaan te plavei.

Die tak loods ook 'n ledewerwingskompetisie vir pryse vir lede wat die meeste nuwe lede kan werf. 
''n MDS-baan is in wording en sal eersdaags bekendgestel word. 'n MDS-kompetisie word beplan. Lede sal 'n orienteringsessie moet bywoon oor die reels van die kompetisie. 'n Haelgeweerskietbaan word nog met die grondeienaar bespreek.  

Drie diensverskaffers bied 10% afslag aan opbetaalde lede van SA JAgters as deel van 'n `Gee terug aan lede' inisiatief.  Meer inligting volg binnekort.

Aktiwiteite
Skietaangeleenthede
Ons het 35 skuts by die September-skietdag gehad, wat 25 minder is as die vorige skietdag. Die swakker bywoning was waarskynlik weens die langnaweek en die MDS-baanoffisiersoplelding wat op dieselfde dag was.  
Geen haelgeweerskiet het plaasgeving nie weens COVID-19. Landbou-aktwiteite het ook 'n impak op skietgeleenthede, maar die tak onderhandel tans met boere en ons hoop om binnekort meer nuus hieroor te kan deurgee.

Jeugaktiwiteite
Jeugkampe kon vir twee jaar nie gehou word weens Covid-19. Die tak beplan om meer geleenthede vir die jeug aan te bied om hulle belangstelling in jag en bewaring aan te moedig. 

n Jeug skietspan sal binnekort saamgestel word onder die jeugdiges wat die maandelikse skietdae bywoon.

Jagaktiwiteite

Die jagseisoen is amptelik verby. Impala-tak kon weer nie vanjaar die gebruiklike tak-jag aanbied nie, maar ons sal weer volgende jaar probeer. Ons sou graag meer as een jagtog wil reel met 'n maksimum van 6 lede per jag. 

Opleiding

Agt taklede het die MDS-baanoffisiersopleiding voltooi. Die eerste praktiese sessie was in September en die tweede een sal in November aangebied word. 
Drie lede het die teoretiese eksamen vir toegewyde sportskutstatus voltooi. Ons verwag meer belangstelling in opleiding sodar die MDS aktiwiteit bekendgestel word. 

 Bewaring
Lionel Smit van ons buurtak, Springbok, het op 7 Oktober die  ‘Groot Oog’ uitinisiatief geloods. Kyk uit vir nog inligting hieroor.

Program
Skietdae: laaste Saterdag van die maand
Haelgeweerskiet: een geskeduleerde aktiwiteit per maand en 'n pretskiet word beplan. 
Ledevergaderings: Eerste Donderdag van die maand
Jaarafsluiting: Meer inligting volg
Jeugkamp: Meer inligting volg binnekort
Jaarlikse Gholfdag in April 2022.

    

General News
The Impala branch Management team decided that we need to relaunch the Impala Branch with a new fresh identity. The new website and Facebook page is in the design phase and will be relaunched before the end of 2021.
Watch this space.

A new container was put in place at the Impala shooting venue to be used by the members and management, although not completed yet, it already created excitment with the members. More updates to follow.
We launched a ‘Paving Stones’ donations at R10 per brick. Thanks to members’ support, we have collected R600 to date. The bricks will be used for the paving at the shooting venue.

The branch will launch a competition for members that recruit the most new members for the branch.
A MDS range will be prepared and introduced to members. An exciting plan to launch the MDS competition will commence shortly. Members will be required to attend an orientation with regard to the rules of the competition, including the Shotgun range that is in discussion with the owner.

Three service providers offered a 10% discount for any (paid up) SA Hunters members when they buy any of their products and or services as part of the ‘Give Back to the Members’ initiative. More information to follow.

Events and Activities
Shooting
We had 35 shottists at our shooting day in September 2021, which was 25 less than the previous shooting event. The drop in attendance was partially due to the long weekend and our range officers attending the MDS Training on the same day.
No Shotgun shooting took place due to COVID. Farming activities are impacting on available opportunities, but we are engaging with the farmers and are expecting a response soon.

Youth Activities
The COVID 19 pandemic impacted our youth initiatives since 2020, and we could not hold our junior camp during the September/October school holidays. We are actively planning to attract more youths to stimulate their interest in hunting and conservation.

 A youth shooting team will soon be set up as there is a great interest among this group at our monthly shooting events. Therefore, there is an ideal opportunity to put together such a team.

Hunting affairs

The official hunting season has come and gone. Due to the COVID restrictions Impala management decided not to have a branch hunt this year. We will try again next year. Our aim is to have more than one hunt with a maximum of six members at a time.

Training

Eight Impala Branch Range Officers attended the MDS training in September 2021. They completed the first practical session. The second practical session is planned for mid November 2021.
Three members wrote the theory of the dedicated sport shooter examination. We anticipate the interest in training to increase once MDS is launched.

 Conservation
The ‘Groot Oog’ Owl initiative has been launched and a presentation was done by Lionel Smit from our neighbour Springbok Branch at the monthly members meeting 7 October 2021. Watch this space as we have an exciting plan.

Programme
Shooting days: on the last Saturday of the month
Shotgun: one scheduled activity per month and a fun shooting day is in the planning phase.
Members meeting: First Thursday of the month
Annual social: to be advised shortly
Youth camp: to be advised shortly (pending Covid regulations)
Annual Golf Day: Scheduled for April 2022.