Back to map Impala

Bredell, Kempton Park

Chairman / Voorsitter:
Anita Stegmann
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Portefeulje Naam Nr E-pos
Voorsitter Anita Stegmann 082 498 6708 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ondervoorsitter Jacques Scholtz 082 467 9292 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretaris en Tesourier Cisca van Staden 079 956 1555 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Skietbaankoördineerder Roy Joubert 084 246 4848 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adjunk-skietbaankoördineerder Carlos de Sousa  82 451 2639 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Senior opleiding André Agenbag 071 680 2154 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adjunk senior opleiding Faan Havenga 064 023 8679 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Junior opleiding Tewie Pretorius 082 550 7877 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adjunk junior opleiding Faan Havenga 064 023 8679 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bewaring Hubert Dujardin 072 261 3325 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adjunk bewaring Lourens van Staden 079 956 1555 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Jag- en trofeesake Johan Swart  083 491 5531  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Adjunk Jag- en trofeesake Etienne vd Heever 082 552 2806 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Skakeling Cisxa van Staden 079 956 1555 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adjunk Skakeling Anita Stegman  082 498 6708  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Promosie Annemarie Dercksen 084 510 9548 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adjunk Promosie Cisca van Staden  079 956 1555  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Redakteur Jacques Scholtz 082 467 9292 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Jeugsameroeper Alwyn Fouche 083 304 2756 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Taknuus    Branch News

Algemene nuus

Aktiwiteite
Die vleisverwerkingskursus op 18 Mei was n groot sukses en ons beplan 'n verdere kursus vir later in die jaar.
Familienaweek: Die familie naweek vind plaas van 8 tot 11 Augustus 2019 by Lekkerbreek. Lede wat dit verlede jaar meegemaak het, kan steeds nie uitgepraat raak daaroor nie. Daar is nog kamers en kampplek beskikbaar. Kontak Anita vir besprekings op 082 4986708.

Kamp vir juniors: Ons kamp vir juniors word van 22 to 28 September 2019 by Lekkerbreek gehou. Dit kos R600 vir juniors en R850 vir volwassenes en sluit alle etes in. Hierdie kamp word die “Impala/Springbok-tak Junior kamp 2019” genoem. Springbok-tak se juniors gaan saam kamp. Die beplanningsvergadering het baie idees opgelewer. Daar is plek vir 40 kinders. Dit belowe om ‘n fantastiese kamp te wees. Kontak Tewie op 082 550 7877 vir meer inligting.

Sosiale aand/ledevergadering
Die volgende ledevergadering vind plaas op Donderdag, 1 Augustus 2019 by Rusticorner, Main weg 78, Brentwoodpark, om 19.00. Bring jou vleisie en kom kuier saam met ons.
Sprekers
1 Augustus:  Algemene Jaarvergadering en verkiesing van komiteelede
5 September: Teresa Kearney praat met ons oor kleinsoogdiere (Ditsong National Museum)
Skietsake
Ons skietdae vind op elke laaste Saterdag van die maand te BlueGum Valley plaas vanaf 8h00 – 15h00. Let op die volgende fooie: gewone lede - R120, pensioenarisse en juniors -  R80. Teikens kos R40. Alle skietoefeninge word aangebied. Oog en oorbeskerming is verpligtend. Neem kennis dat veiligheid belangrik is en ons vra dat alle skuts die reëls volg. Skakel Roy op 084 246 4848 vir inligting.

Jagsake
 'n Vrouejag word vir volgende jaar gereël. Ons moedig vroulede aan om te oefen. Opleiding sal ook verskaf word. Skakel Anita op 082 498 6708 vir besprekings.

Bewaring
 Skakel Hubert by 072 261 3325 vir inligting oor bewaringsaktiwiteite.

Opleiding
Die 2019 datums vir opleiding is op die program gemerk. Let asb op die afsnydatum vir die opleiding. Skakel André by 071 680 2154.

    

General News

Activities

The meat processing course on 18 May was a huge success and we plan to host a similar course later this year.

Family weekend: The family weekend will be held from 8 - 11 August at Lekkerbreek. Members that attended last year's event, are still talking about it. There is still room available. Please contact Anita at 082 498 6708 to book.

Junior camp:The junior camp will be held from 22 - 28 September at Lekkerbreek. It coss R600 per junior and R850 for seniors that want to tag along. The camp is known as the Impala/Springbok BranchJunior Camp because the juniors from Springbok Branch will be part of this activity. The planning meeting generated very interesting ideas to keep the youngsters busy. There is room for 40 children. Please contact Tewie at 082 550 7877 for more information.  

Social evenings and member meetings
Our next member meeting will be held at 19:00 on 1 August at Rusticorner,  78 Main Street, Brentwood Park. Bring your own meat to braai and join us for a sociable evening.
Speakers:
1 Aug: AGM and election
5 September: Teresa Kearney will talk to us about small mammals (Ditsong National Museum)

Shooting Affairs
Our shooting days are held on the last Saturday of the month from 08:00 - 15:00 at Blue Gum range. We welcome all shottists to join us. Ear and eye protection is compulsory. Shooting range safety is of utmost importance and we call on all members to take extra care and follow the rules.Fees are as follows: regular members -R120; pensioners and juniors - R80; targets cost R40.  Phone Roy on 084 246 4848 for more information. 

Hunting Affairs
 A hunting outing for women is being planned for next year. Keep on practising. Training will also be offered.  Phone Anita on 082 498 6708 to book. 

Conservation
Ohone Hubert at 072 261 3325 for more information about conservation matters..

Training
The 2019 training programme is available. Please note the cut off dates for bookings.  Phone André  on 071 680 2154 for more  information.