Back to map Hartbees

Potchefstroom

Chairman / Voorsitter
Johan van der Walt (082 571 6414)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Algemene nuus

Ek hoop die nuusbrief vind julle in goeie gesondheid.

SAJWV het ‘n spesiale nuusbrief uitgestuur met riglyne rondom die Koronavirus.
Ons word verbied om enige vergaderings en takskiete aan te bied. Dit geld vir die volgende dertig dae en verdere inligting sal volg. 
Met bogenoemde in ag sal daar nie vir Meimaand ‘n vergadering of ‘n talskiet wees nie.
Die presidentskiet in April (by Jan Haasbroek) is ook gekanselleer. Dit geld ook vir Huntex.

Lees gereeld die nuusbrief wat Fred Camphor, SA Jagters se HUB aan lede stuur om hulle op die hoogte te hou van verwikkelinge rondom die vuurwapenlisensies.

Kommunikasie
Ons poog om die SMS-stelsel sisteem binnekort af te skaf. Die kostes verbonde aan die sisteem is baie hoog.
Daar is alreeds ‘n WhatsApp groep waarmee ons inligting deurgee.
Kontak bestuur of ander lede op die groep sodat hulle u uitnooi om by die groep aan te sluit.

Jagaangeleenthede
Ons beplan ‘n veiling vir ‘n jagpakket met 4-stuks wild. Meer inligting sal volg.
Die datum van die veiling sal ook deurgegee word. Alles op die jagpakket sal betaal word behalwe kos en drank.
Hou die spasie dop vir meer inligting.

Opleiding
Tree in verbinding met Johan Oelofse by 082 446 2263 vir navrae oor opleiding.

Skietbaan- en skietaangeleenthede
Ons eie Presidentskiet op 22 Februarie het baie goed verloop. Baie dankie aan almal wat ons ondersteun het, asook almal se hulp op die dag.
Ons het goeie terugvoer gekry. Groot dank aan al die bestuurslede vir die voorbereiding van die baan, hulp met die beplanning, en administrasie vooraf en ook op die dag.

Koepons en baanfooie (kontant) kan betaal word by Lektratek Water Tegnologie, 22b Forsmannstr, Potchindustria.
Kontak persoon: Elsabè van der Walt.
EFT kan soos per webblad gedoen word.
Koepons is ook beskikbaar by Advance Gunsmithing, CFJ du Plessis gebou, 390 Walter Sisulu laan, Potchefstroom.
Hou die spasie dop. Ons is besig met die beplanning vir die uitbreiding van MDS bane. Bestuur is baie opgewonde en verdere inligting volg binnekort.

Ons herinner lede aan die volgende reels vir die gebruik van die skietbaan:

  •  Die baan is nie beskikbaar op godsdienstige vakansiedae en Sondae nie.
  •  Geen ligspoor ammunisie (tracers) mag gebruik word op die baan nie.
  •  Daar mag nie na diere (ape, bobbejane, jakkalse, koedoes, tarentale, ens.) op die baan geskiet word nie.
  •  Skakel die baanopsigter (Dawn) voordat u die dorp verlaat en bevestig of die baan beskikbaar is vir die tydperk.
  • Geen opdragte mag aan die baanopsigter gegee word nie. Slegs opdragte deur die uitvoerende bestuur sal uitgevoer word..
    Enige voorstelle moet asb aan bestuur deurgegee word.
  • Baanfooie: Let asseblief daarop dat die koepon bedrag verhoog het na R100 per koepon. Die baanfooi is R400 per jaar. Senior lede se baanfooie beloop R300 vir die jaar. 
  • Lede moet hulle vergewis van die sekuriteit en die hekkontrole wat by die skietbaan van toepassing is. Lede wat probleme ondervind kan Christi Bester skakel by 083 800 1033.
  • Die .22 baan is steeds gesluit en sal oopgestel word sodra die keerwal die nodige aandag kry. Enige voorstelle is welkom.

Internet

Die tak het nou ook ʼn Facebook-blad waarby ons alle lede wil aanmoedig om inligting te bekom oor takvergaderings, tak-skietdae, promosies en allerlei inligting.
Alle inligting is beskikbaar by www.hartbees.co.za 
Lede kan advertensies op die webtuiste plaas. Skakel die webmeester vir meer inligting.