Back to map Hartbees

Potchefstroom

Chairman / Voorsitter
Johan van der Walt (082 571 6414)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Algemene nuus
Die datums van vergaderings, skietdae, asook opleiding is op die webblad (www.hartbees.co.za) beskikbaar.
Lees gereeld die nuusbrief wat Fred Camphor, SA Jagters se HUB aan lede stuur om hulle op die hoogte te hou van verwikkelinge rondom die vuurwapenlisensies.

Opleiding
Tree in verbinding met Johan Oelofse by 082 446 2263 vir navrae oor opleiding.

Skietbaan- en skietaangeleenthede
Ons herinner lede aan die volgende reels vir die gebruik van die skietbaan:

  •  Die baan is nie beskikbaar op godsdienstige vakansiedae en Sondae nie.
  •  Geen ligspoor ammunisie (tracers) mag gebruik word op die baan nie.
  •  Daar mag nie na diere (ape, bobbejane, jakkalse, koedoes, tarentale, ens.) op die baan geskiet word nie.
  •  Skakel die baanopsigter (Braam le Roux) voordat u die dorp verlaat en bevestig of die baan beskikbaar is vir die tydperk.
  • Lede word herinner om Braam te skakel by 071 374 6938 voordat hulle die baan besoek.
  • By die hek aangekom, moet lede CBS skakel by 066 307 2948 en hulle name, lidnommers en 'n wagwoord gee voordat toegang verleen word.
  • Die wagwoord word per SMS verskaf met betaling van die baanfooi van R350.
  • Vir probleme rondom toegang, skakel Christi Bester by 083 800 1033.
  • Die sluiting van die .22 baan sal opgehef word sodra die keerwal die nodige aandag kry en verhoog kan word. Enige voorstelle of hulp is welkom. Kom gesels met bestuur.

Let asseblief daarop dat die koepon bedrag verhoog het na R100 per koepon. Die baanfooi is R400 per jaar. Senior lede se baanfooi beloop R300 vir die jaar.

 Vuurwapenwet

‘n Versoek vanaf hoofkantoor is dat almal wat met vuurwapens ry/beweeg die wet gehoorsaam. Handwapens moet bedek wees. Wapens mag nie in voertuie gestoor word nie. As jou lisensie verval het, los die wapen toegesluit tuis.

Ons plaaslike kantoor is ons taklede steeds baie goedgesind en gaan uit hul pad om ons te akkommodeer sover hulle kan. Respekteer asseblief ook hulle posisie om ons verhouding te versterk. Let wel:
1) Die plaaslike kantoor aanvaar nie lisensie-aansoeke op Vrydae nie. Dit is ‘n interne reëling wat hulle gemaak het om agterstallige administrasie op te vang. 
2) Alle afskrifte moet gesertifiseer word. Doen dit vooraf. Geen aansoeke gaan hanteer word as dit nie gedoen is nie.

Lede wat uitstaande lisensiekaarte het moet asb verseker dat dit afgehaal word so gou moontlik om te voorkom dat dit terug gestuur word. Lede wat langer as ses maande wag vir lisensiekaarte moet asb vir Petrus Swart (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) by SAJWV hoofkantoor kontak. Hy sal jou bystaan en terugvoer gee. Let wel dat die aansoeke vir Semi-automatiese gewere nou strenger ondersoek gaan word. Ons verwag probleme met aansoeke.

Internet

Die tak het nou ook ʼn Facebook-blad waarby ons alle lede wil aanmoedig om inligting te bekom oor takvergaderings, tak-skietdae, promosies en allerlei inligting. Alle inligting is beskikbaar by www.hartbees.co.za