Back to map Edelvalk

Standerton

Chairman / Voorsitter:
JC Schoeman (082 486 4055)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Voorsitter: JC Schoeman 082 486 4055 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ondervoorsitter: Stoffel Bester 083 944 4244 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Jag- en Trofeekoördineerder:  Hannes Grobler 079 872 9552  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Skietkoördineerder: Stoffel Bester 083 944 4244 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretaresse: Carla Lues 073 819 1325 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kommunikasiebeampte: Elri Bester 083 673 1473 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tesourier: Rudi J van Rensburg 082 559 8420 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Opleidingskoördineerder: Hannes Grobler 079 872 9552  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Sosiale koördineerder: Ewald Eksteen 082 440 0259 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bewaring: Helen Ellis 083 406 0589 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Faktotum: Evert Genis 082 710 1490  

Algemene Nuus

Tydens die Algemene Jaarvergadering wat op 6 Augustus gehou is, is lede genomineer vir portefeuljes op die bestuurskomitee.
Op 26 Augustus besoek ons voorsitter Memel om die stigtingsvergadering van ons eerste satelliettak waar te neem.

Edelvalk-tak se jaareindfunksie word op 23 November gehou waartydens trofees en sertifikate aan verdienstelike lede oorhandig sal word. 

Skietaangeleenthede
Die tak se maandelikse skietdae vind plaas by die Evert Genis-skietbaan. Drie skietoefeninge per dag word aangebied.
Spesiale aandag word gegee aan skietaktiwiteite vir juniors (lugdrukgeweer). Baanoffisiere is aan diens om die juniors by te staan.
7 September: Rooibok met rus; jaghandwapen; .22 posliga; haelgeweer, kransduif
12 Oktober: Dave Marais Pretskiet by Evert Genis-skietbaan
16 November: Edelvak 5-skoot groepering skiet op Evert Genis-skietbaan.
Tydens die maandelikse byeenkoms, gee ons ook aandag aan junior skietoefeninge (lugdrukgeweer). Baanoffisiere monitor hierdie aktiwiteit waarmee ons graag 'n liefde vir skietkuns by juniors wil kweek.

Intertak skiet
 Tydens die Intertak spanskiet van 17 Augustus by die Meerkatgat Bloemfontein, eindig Edelvalk A algeheel 11de en Edelvalk B eindig 28ste van die altesaam 30 spanne wat landwyd deelgeneem het.
Die nasionale byeenkoms vind op 14 September plaas. Vyf van ons tak se lede het gekwalifiseer om deel te neem.

Vergaderings
Komiteevergaderings word elke eerste Dinsdag van die maand gehou en die ledevergadering vind op die daaropvolgende Dinsdag plaas. Die volgende bestuursvergaderings is op  3 September; 1 Oktober en op 5 November..
Takvergaderings word gehou op 10 September, 8 Oktober en 12 November.

Bewaring

Edelvalk-tak is steeds besig met hul uilkasprojek wat in 2017 begin het.
In hierdie stadium is Helen Ellis van Edelvalk-tak besig om GPS koördinate van geplaaste uilkaste bymekaar te kry.
Die Tak beplan om 'n uilkas by 'n huis op die dorp op te sit waar 'n uilpaar gereeld opgemerk word.

Kommunikasie
Hou ons Whatsapp groep en Facebook-blad dop vir meer nuus. Inligting oor skietdae en vergaderings word per sms gestuur.
Die plaaslike koerante word gereeld op hoogte gehou van Edelvalk-tak se nuus en kompetisie-uitslae.

Opleiding
Opleiding vir toegewyde jagter- en sportskutstatus en baanoffisiere word kwartaalliks aangebied en vind weer op 6 September plaas.