Back to map Centurion

Centurion

Chairman / Voorsitter:
Fanie van Wyngaard (083 646 3324)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website / Webwerf

Management

Ondervoorsitter: Jan Boshoff 083 222 5646 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Sekretaris: Vakant   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tesourier:    Jaco Erasmus  082 497 5880 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
IT/SMS Dr Karen Nienaber 083 948 2585 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Opleiding: Charl Naudé 083 289 2496  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Junior opleiding: Carel Viljoen 083 538 1940 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Bewaring: Piet Paxton  083 399 9225 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Skietsake: Morris Fox 072 371 5574  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Jagsake: Cliffie Holmes  083 408 5325 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Sosiaal: Dr Christo Joubert  076 999 7766 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Kommunikasie: Dr Willem Smuts +65 8409 5506 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Taknuus

 

Branch News

Sosiale aande
Sosiale aand vind die Donderdag vóór die derde Saterdag van die maand om 18:40 vir 19:00 by die Polsslag Voortrekkersaal plaas. Vleispakkies en koeldrank is te koop; pap, sous en vure word voorsien. Onthou jou eie koelsak!
Besoek ons webblad by www.jagters.co.za vir meer nuus en aktiwiteite

Bewaring
Tree in verbinding met bestuurslede vir navrae en inligting oor bewaringsaangeleenthede.

Skietsake 
Die tak bied elke maand twee takskietdae aan. Die eerste Saterdag van die maand, skiet ons by die Militêre Skietbaan in Eeufeeslaan. Skietoefeninge sluit in:

 1. Randslag .22
 2. Jaghandwapen (Blouwildebees- en Sebrateiken)
 3. Sportskiet, posliga, handwapens (Senter- en randslag)
 4. Sportskiet, SAJWV/Safari Outdoor Uitdaagreeks, randslag .22 gewere
 5. Toegewyde Jagterstatus (3-skoot skiettoets op Rooibok-teiken)

Die derde Saterdag van die maand, skiet ons by Welgegund-skietbaan by NECSA. Skietoefeninge sluit in:

 • Rooijakkals
 • Vlakte (springbokteiken)
 • Bosveld (BWB/sebrateiken)
 • Bekwame Jagter Skiettoets (rooibokteiken)
 • Vlakvark
 • Swaarkaliber (buffelteiken)
 • Boogskiet (boogskuts moet eie ‘butts’ saambring)

By die eerste skietdag van die maand bied die Tak die vark- en buffelskietoefeninge en handwapenskietoefeninge aan.  Die skiettoets vir Toegewyde Skutstatus is ook beskikbaar.
.
Ons versoek dat skuts reeds 06:45 by die onderskeie skietbane arriveer om met baanvoorbereiding te help en die nodige administratiewe take af te handel. Ons begin amptelik om 08:00. Skuts word herinner dat die dra van skietbrille verpligtend is by alle SAJWV skietgeleenthede. Dit val nie binne die diskresie van die baanoffisiere om jou toe te laat om daarsonder te skiet nie.

Opleiding 
Vir bespreking of inligting oor Toegewyde Jagters- en Sportskutstatus, skakel Charl Naudé of stuur e-pos na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Jaggeleenthede
Vir jagaangeleenthede kontak Cliffie Holmes. Geleenthede is ook op die webblad te vind.

Algemene nuus vir lede
Indien jy nuus het wat jy graag dringend met taklede wil deel, kontak dr. Willem Smuts by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program

21 Maart NECSA skiet

 

 

General
Branch evenings are held on the Thursday at 19:00 prior to the third Saturday of the month at the Polsslag Voortrekker Hall. Braai packs, cold drinks are available to buy. Pap, gravy and fires are on the house.

Visit our website at www.jagters.co.za  for more news and activities.

Conservation
Contact the management committee for enquiries and information about conservation activities.

Shooting affairs
The branch hosts two shooting events per month. The first Saturday shoot takes place at the Military Shooting Range in Eeufees Road. Shooting exercises include:

 • .22 rimfire
 • Hunting handgun (BWB/Zebra target)
 • Sportshooting, postal league, handguns (centre and rimfire)
 • Sportshooting, SAHGCA/Safari & Outdoor Challenge series, .22 rimfire
 • Dedicated hunter test (3 shot shooting test on impala target)

Every third Saturday of the month we shoot at Welgegund shooting range at NECSA.  Shooting exercises include:

 • Jackal
 • Plains ( Springbok target)
 • Bosveld (BWB/zebra-target)
 • Dedicated hunter test (3 shot shooting test on impala target)
 • Warthog
 • Heavy calibre (buffalo target)
 • Bow shooting (bow shooters must bring along their own butts)

Warthog and buffalo shooting exercises are also available at the shooting day on the first Saturday of the month. Members can do the shooting test for dedicated hunter status.

Shottists must be at the various shooting ranges at 06:45 to assist with preparation and to finalise administrative tasks. Official starting time is 08:00. We remind members that eye protection at the shooting range is compulsory at all SAHGCA shooting activities. Range officers do not have any discretionary powers to allow shottists on the range without eye protection.

Training
For any information on training courses for Dedicated Hunter and Dedicated Sport Shooter, phone Charl Naudé at 083 289 2496 or send an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hunting opportunities 
Phone Cliffie Holmes for hunting opportunities. We also advertise opportunities on the website.

News for members
Please submit any urgent news items that you wish to share with members, to Dr Willem Smuts at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.