Back to map Brits

Brits

Chairman / Voorsitter:
Hansie Helberg (082 826 2038)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bestuur

Voorsitter: Hansie Helberg 082 826 2038 hThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Ondervoorsitter: Francois van Staden 082 402 5033 bThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Skietkoördineerder:  Neels Botha  012 521 2507 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Taknuus

 

Branch News

Skietdae te Rashoop
 Brits-tak se skietdae vind plaas op die eerste Saterdag van die maand. 'n Nuwe telkaart is in gebruik geneem en dit werk uitsekend.   Streng toegangsbeheer geld op die skietbaan tydens skietdae alvorens skietpunte betree word. Die risiko vir nalatigheid/foute moet tot die minimum beperk word. Die skietbaan sluit om 17:00.

Opleiding
Rig navrae oor opleiding aan Dawie du Plessis by 082 573 7154.

Sertifikate en Balkies
Bestel sertifikate en skietbalkies by die baan op die betrokke skietdag. 'n Spesiale vorm is daarvoor beskikbaar.

Britstak Haelgeweergroep Taknuus vir Mei 2020
Afhangende wat die President besluit oor die inperking, sal daar weer ‘n skietdag plaasvind op 2 Mei by Kruitvat. Sms’s sal uitgestuur word ivm reëlings met die skiet.
Let daarop dat ons net met nommer 7,8 en 9 haelpatrone op die baan skiet. Oor- en oogbeskerming is ‘n vereiste.
Geen haelgewere met lope korter as 22 duim word toegelaat nie.

Koste vir besoekers is R210.00 vir 50 kleie. Daar is ‘n gesellige braai na die skiet.  

Belangstellendes wat by die groep wil aansluit, kan die voorsitter, Francois Aylward, skakel by 082 789 9567, of die ondervoorsitter, Mias Delport, by 082 579 5418.

Gedagte vir die maand 

Die HERE is met julle as julle met Hom is,
en as julle Hom soek,
sal Hy Hom deur julle laat vind;
maar as julle Hom verlaat, sal Hy julle verlaat.
- 2 Kronieke 15:2 (53-vertaling)- 


 

      

Shooting days at Rashoop
Brits Branch shooting days are held on the first Saturday  of the month at the Rashoop shooting range.  Strict access control measures are in place at shooting days before anyone may enter the shooting point area to minimise the risk of negligence and errors. The shooting range closes at 17:00.

Training
Anyone interested in training, can phone Dawie du Plessis at 082 573 7154.

Certificates and badges
Members can order certificates and badges during shooting days at the range. An order form for this purpose is available.

Brits Branch Shotgun Group News for May 2020
Should the lockdown be lifted anytime soon, there will be a shooting day at the Kruitvat on 2 May. SMS's will be sent to members with more detail.
Please take note that we only shoot with number 7, 8 and 9 shot. Ear and eye protection is compulsory.
No shotguns with barrels shorter than 22 inches will be allowed.
Visitors can join us too. The cost is R210 for 50 clays. Everyone is invited to join the braai afterwards.

Members interested in joining the shotgun group, can contact Francois Aylward (chairman) on 082 789 9567 or Mias Delport (vice-chairman) on 082 579 5418.