Back to map Brits

Brits

Chairman / Voorsitter:
Hansie Helberg (082 826 2038)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bestuur

Voorsitter: Hansie Helberg 082 826 2038 hThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Ondervoorsitter: Francois van Staden 082 402 5033 bThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Skietkoördineerder:  Neels Botha  012 521 2507 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Taknuus

 

Branch News

Skietdae te Rashoop
Brits-tak se skietdae vind plaas op die eerste Saterdag van die maand. Die gewone skietoefeninge word aangebied. Streng toegangsbeheer geld op die skietbaan tydens skietdae alvorens skietpunte betree word. Die risiko vir nalatigheid/foute moet tot die minimum beperk word. Die skietbaan sluit om 17:00.
Opleiding
Rig navrae oor opleiding aan Dawie du Plessis by 082 573 7154.

Sertifikate en Balkies
Bestel sertifikate en skietbalkies by die baan op die betrokke skietdag. 'n Spesiale vorm is daarvoor beskikbaar.

Britstak Haelgeweergroep Taknuus vir September 2019
Die skietbaan is gesluit tot verdere kennisgewing. Ons stuur belangrike nuus per sms aan lede. 

Skietdag op 7 September
BHG skiet dag vind plaas te Rashoop skiet baan op 7 September. Ons begin om 08:00.
Let asb daarop dat ons net met nommer 7,8 en 9 haelpatrone op die baan skiet. Oor- en oogbeskerming  is ‘n vereiste.
Geen haelgewere met lope korter as 22 duim word toegelaat nie.
Koste vir besoekers is R210.00 vir 50 kleie. Daar is ‘n gesellige braai na die skiet.

Baanbeamptes: Billy Correia, Leon Janse van Rensburg, Robbie Gleimius. Drikus Watson, Kierie Karaolis en Danie Josling.

Belangstellendes kan die voorsitter, Francois Aylward, skakel by 082 789 9567, of die ondervoorsitter, Mias Delport, by 082 579 5418.

Algemene Jaarvergadering op Rashoop op 5 Oktober
Die algemene jaarvergadering vind op 5 Oktober plaas. Dit is 'n belangrike vergadering vir lede om by te woon aangesien nuwe bestuurslede verkies moet word. 

Gedagte vir die maand 

Moenie in julle toewyding verslap nie,
bly altyd geesdriftig, dien die Here.
Verbly julle in die hoop; staan vas in verdrukking;
volhard in gebed.
- Romeine 12:11-12 –

 


 

      

Shooting days at Rashoop
Brits Branch shooting days are held on the first Saturday of the month at the Rashoop shooting range. The standard shooting exercises will be available. Strict access control measures are in place at shooting days before anyone may enter the shooting point area to minimise the risk of negligence and errors. The shooting range closes at 17:00.
Training
Anyone interested in training, can phone Dawie du Plessis at 082 573 7154.

Certificates and badges
Members can order certificates and badges during shooting days at the range. An order form for this purpose is available.

Brits Branch Shotgun Group New for September
The shooting range is closed until further notice. We will inform members by sms of any developments.

Shooting day on 7 September 

The Brits Shotgun Group shooting day is on 7 September. We start at 08:00.
Please note that we use number 7, 8 and 9 shot only on the range. Eye and ear protection is compulsory.
No shotguns with barrels shorter than 22 inches are allowed.
The cost for visitors is R210 for 50 clays. As usual, we will braai after the activities.

Range officers: Billy Correia, Leon Janse van Rensburg, Robbie Gleimius. Drikus Watson, Kierie Karaolis and Danie Josling
Members interested in joining the shotgun group, can contact Francois Aylward (chairman) on 082 789 9567 or Mias Delport (vice-chairman) on 082 579 5418.

 Annual General Meeting at Rashoop on 5 October
The AGM will be held om 5 October before the shooting day activities commence. This is an important meeting for members to attend because new committee members must be elected.