Back to map Brits

Brits

Chairman / Voorsitter:
Hansie Helberg (082 826 2038)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bestuur

Voorsitter: Hansie Helberg 082 826 2038 hThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Ondervoorsitter: Francois van Staden 082 402 5033 bThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Skietkoördineerder:  Neels Botha  012 521 2507 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Taknuus

 

Branch News

Skietdae te Rashoop
 Brits-tak se skietdae vind plaas op die eerste Saterdag van die maand. 'n Nuwe telkaart is in gebruik geneem en dit werk uitsekend.   Streng toegangsbeheer geld op die skietbaan tydens skietdae alvorens skietpunte betree word. Die risiko vir nalatigheid/foute moet tot die minimum beperk word. Die skietbaan sluit om 17:00.

Opleiding
Rig navrae oor opleiding aan Dawie du Plessis by 082 573 7154.

Sertifikate en Balkies
Bestel sertifikate en skietbalkies by die baan op die betrokke skietdag. 'n Spesiale vorm is daarvoor beskikbaar.

Britstak Haelgeweergroep Taknuus vir Oktober 2020
Marcus Arms is nou oop vir enige sportskietgeleenthede. Ons gaan die 10 Oktober-skietdag daar aanbied. Verrigtinge begin om 07:00. Dit kos R80 per lid, R50 vir kinders en R100 vir nie-lede om te kan skiet. Daar is ‘n klein snoepie vir diegene wat verversings wil aanskaf. Ons gewone hamburgerstalletjie sal ook teenwoordig wees. Daar is badkamergeriewe vir al ons lede so ALMAL is welkom om die dag saam met ons te kom geniet. Rig navrae aan enige van die bestuurslede.

Belangstellendes wat by die groep wil aansluit, kan die voorsitter, Francois Aylward, skakel by 082 789 9567, of die ondervoorsitter, Mias Delport, by 082 579 5418.

Gedagte vir die maand 

Hou julle lewe vry van geldgierigheid;
wees tevrede met wat julle het.
God self het gesê:
“Ek sal jou nooit verlaat nie,
jou nooit in die steek laat nie.”
- Hebreërs 13:5 – 


 

      

Shooting days at Rashoop
Brits Branch shooting days are held on the first Saturday  of the month at the Rashoop shooting range.  Strict access control measures are in place at shooting days before anyone may enter the shooting point area to minimise the risk of negligence and errors. The shooting range closes at 17:00.

Training
Anyone interested in training, can phone Dawie du Plessis at 082 573 7154.

Certificates and badges
Members can order certificates and badges during shooting days at the range. An order form for this purpose is available.

Brits Branch Shotgun Group News for October 2020
MArcus Arms is now open vir sport shooting activities. Our 10 October shooting day will be held there as well. We start at 07:00. Cost is R80 per adult member, R50 for children and R100 for non-members that want to join the shoot. A small tuck shop is available on site for refreshments, and our hambuirger stand will be set up. Ablutions is available. Everyone is welcome to join us for the day. Direct enquiries atany of the management committee members.

Members interested in joining the shotgun group, can contact Francois Aylward (chairman) on 082 789 9567 or Mias Delport (vice-chairman) on 082 579 5418.