Back to map Brits

Brits

Chairman / Voorsitter:
Hansie Helberg (082 826 2038)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bestuur

Voorsitter: Hansie Helberg 082 826 2038 hThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Ondervoorsitter: Francois van Staden 082 402 5033 bThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Skietkoördineerder:  Neels Botha  012 521 2507 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Taknuus

 

Branch News

Skietdae te Rashoop
 Brits-tak se skietdae vind plaas op die eerste Saterdag van die maand. 'n Nuwe telkaart is in gebruik geneem en dit werk uitsekend. Die hulp van ons administratiewe personeel op skietdae is 'n uitsonderlike diens en tot voordeel van die skuts.  Streng toegangsbeheer geld op die skietbaan tydens skietdae alvorens skietpunte betree word. Die risiko vir nalatigheid/foute moet tot die minimum beperk word. Die skietbaan sluit om 17:00.

Opleiding
Rig navrae oor opleiding aan Dawie du Plessis by 082 573 7154.

Sertifikate en Balkies
Bestel sertifikate en skietbalkies by die baOan op die betrokke skietdag. 'n Spesiale vorm is daarvoor beskikbaar.

Britstak Haelgeweergroep Taknuus vir Oktober 2019
Die skietbaan is gesluit tot verdere kennisgewing. Ons stuur belangrike nuus per sms aan lede. 

Belangstellendes kan die voorsitter, Francois Aylward, skakel by 082 789 9567, of die ondervoorsitter, Mias Delport, by 082 579 5418.

Algemene Jaarvergadering op 5 Oktober
Die algemene jaarvergadering vind op 5 Oktober plaas.Meer inligting oor waar die vergadering sal plaasvind, sal aan lede gestuur word.  Dit is 'n belangrike vergadering vir lede om by te woon aangesien nuwe bestuurslede verkies moet word. 

Gedagte vir die maand 

Maak my U wil bekend, Here, leer my U paaie 
Laat U waarheid my lei en onderrig my daarin
Psalm 25:4 


 

      

Shooting days at Rashoop
Brits Branch shooting days are held on the first Saturday of the month at the Rashoop shooting range. The support offered by our administative staff is highly appreciated by all. . Strict access control measures are in place at shooting days before anyone may enter the shooting point area to minimise the risk of negligence and errors. The shooting range closes at 17:00.

Training
Anyone interested in training, can phone Dawie du Plessis at 082 573 7154.

Certificates and badges
Members can order certificates and badges during shooting days at the range. An order form for this purpose is available.

Brits Branch Shotgun Group New for October
The shooting range is closed until further notice. We will inform members by sms of any developments.

Members interested in joining the shotgun group, can contact Francois Aylward (chairman) on 082 789 9567 or Mias Delport (vice-chairman) on 082 579 5418.

 Annual General Meeting  on 5 October
The AGM will be held om 5 October. More information about the venue will be sent to members in due course. This is an important meeting for members to attend because new committee members must be elected.