Back to map Brits

Brits

Chairman / Voorsitter:
Hansie Helberg (082 826 2038)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bestuur

Voorsitter: Hansie Helberg 082 826 2038 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Ondervoorsitter: Francois van Staden 082 402 5033 bThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Skietkoördineerder:  Neels Botha 082 822 9640 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tesourier: Andre Scott 083 380 3326 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Opleiding: senior Dawie du Plessis 082 573 7154 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Opleiding: junior Dirk Enslin 076 991 7408 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Trofekoördineerder Neels Botha 082 822 9640 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Kommunikasiebeampte Hansie Helberg 082 826 2038 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
       

 

Taknuus

 

Branch News

Algemene nuus

Brits-, Centurion-, Baviaanspoort- en Pretoria Oos takke onderhandel saam met die nasionale kantoor vir die ontwikkeling van  ‘n nuwe skietbaanby een van ons lede Barries Barnard se plaas by Sonop buite Brits. Dit sal bekendstan as die Kareeberg-skietbaan.
Die is nog in die begin stadium waar ‘n 300m, 100m en pestool en .22 bane te bou.
Ons sal lede op die hoogte hou soos ons vordering maak.  Ons het nie in hierdie stadium ‘n skietbaan nie want soos dit lyk is Rashoop onder ‘n wolk. Dei staat wil nie meer  militêre skietbane beskikbaarstel nie. 

Skietaangeleenthede 

Op 4 Desember bied ons  Brits-tak se laaste skietdag van die jaar aan by Marcus Arms.  Daar is ‘n klein snoepie vir diegene wat verversings wil aanskaf. Ondersteun asseblief ons hamburgerstalletjie. Almal is welkom om die dag saam met ons te kom geniet. Doen navrae by enige van die bestuurslede. Ons begin om 07:00. Dit kos R80 per lid, R50 vir kinders en R100 vir nie-lede om saam te skiet. Alle Posliga-skietdissiplines word aangebied.

Ons bied ook binnekort 'n Streek-posligaskiet aan waar kwalifiserende skuts Streekskleure kan verwerf. Meer inligting volg binnekort.

Opleiding
Rig navrae oor opleiding aan Dawie du Plessis by 082 573 7154.

Sertifikate en Balkies
Bestel sertifikate en skietbalkies by die baan op die betrokke skietdag. 'n Spesiale vorm is daarvoor beskikbaar.

Britstak Haelgeweergroep Taknuus November
Die haelgeweergroep skiet elke Saterdag van die maand gedurende die somermaande op Kareeberg-skietbaan by Sonop. Die skietdag begin om 08:00. 25 kleie sporting op verskillende stasies en daar is geleentheid om twee keer te skiet. Slegs nommer 7, 7.5 of 8 hael word gebruik.
 
Oog en oorbeskerming is verpligtend. Ons laat geen haelgewere toe met lope korter is as 24 duim nie, m.a.w. geen selfverdediging wapens word toegelaat nie. Veiligheid en hantering van wapens is hoë prioriteit.
Na die skiet ruim ons die baan op en braai.

Besoekersfooi is R210. Belangstellendes wat by die groep wil aansluit, kan die voorsitter, Francois Aylward, skakel by 082 789 9567, of die ondervoorsitter, Mias Delport, by 082 579 5418.

Gedagte vir die maand 

Die water wat Ek hom sal gee,
sal in hom 'n fontein wees met water
wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee.
- Johannes 4:14 - 


 

      

General news

The Brits, Centurion, Baviaanspoort and Pretoria East branches are working with the national office to develop a new shooting range on the farm of Barries Barnard, one of our members. The shooting range will be known as Kareeberg shooting range and is located near Sonop, outside Brits.  The range will include a  300m, 100m, pistol and  .22 ranges.
We will keep members informed as the work progresses. We will also ask members' assistance with some of the developments. The Rashoop shooting range is still not available to us. 

 Shooting Affairs

The branch will hold its last shooting day for 2021  at Marcus Arms on 4 December. iA small tuck shop sells cold drinks.  Please support our hamburger hut. Everyone is welcome to join us. Contact any management committee member for more information.  We will start at 07:00. It costs R80 per member, R50 each for children and  R100 for non members to join the shoot. 

We will soon host a Postal League Regional Shoot when qualifuing shottists can earn regional colours. More information to follow.

Training
Anyone interested in training, can phone Dawie du Plessis at 082 573 7154.

Certificates and badges
Members can order certificates and badges during shooting days at the range. An order form for this purpose is available.

Brits Branch Shotgun Group News November

The shotgun group shoots every Saturday of the month during the summer months at the Kareeberg shooting range at by Sonop. Shooting starts at 08:00.

Format: 25 clays sporting from various stations and an opportunity to shoot twice. Only number 7, 7.5 or 8 shot may be used. Eye and ear protection is compulsory. We do not allow any shotguns with barrels shorter than 24 inch. Therefore no self-defence guns are permitted. Safe handling of shotguns is a high priority. After the shoot, we all clean up and braai.
 Visitors are welcome at R210 per person.

Members interested in joining the shotgun group, can contact Francois Aylward (chairman) on 082 789 9567 or Mias Delport (vice-chairman) on 082 579 5418.